Zastosowanie przepisów rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO) do cloud computingu

Już 11 maja 2017 r. dr Bogdan Fischer, partner z Kancelarii Chałas i Wspólnicy podczas wystąpienia na konferencji Best in Clouds opowie o zastosowaniu przepisów rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO) do cloud computingu. Omówiona zostanie m.in. kwestia statusu podmiotu przetwarzającego dane osobowe, jego obowiązków oraz odpowiedzialności.

Dr Bogdan Fischer przedstawi także aspekty transgranicznego przekazywania danych osobowych, w szczególności do tzw. państw trzecich.

W prelekcji uwzględnione zostaną również kwestie dotyczące wymagań w zakresie m.in. integralności, poufności, rozliczalności czy podstaw umownych przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://www.computerworld.pl/konferencja/bestincloud

POZNAJ OFERTĘ NASZEJ KANCELARII ZWIĄZANĄ Z RODO

 

www.rodo.chwp.pl

Posted in Bez kategorii

Podatkowa grupa kapitałowa w praktyce

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na warsztat pt. „Podatkowa grupa kapitałowa w praktyce – optymalizacja, tworzenie struktury, najnowsze orzecznictwo”, który odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. Poprowadzi go Tomasz Strzałkowski, doradca podatkowy z naszej Kancelarii.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom spotkania najważniejszych aspektów oraz korzyści podatkowych związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem grup kapitałowych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę i poznają praktyczne przykłady m.in.:

  • optymalizacji podatkowej przy wykorzystaniu struktury podatkowej grupy kapitałowej,
  • szczególnych zasad ustalania dochodu PGK,
  • zamrażania strat podatkowych,
  • wykorzystania darowizn w ramach PGK w planowaniu podatkowym.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.novaskills.pl/Kalendarz,wydarzen/Podatkowa_grupa_kapitalowa_w_praktyce_-_optymalizacja,_tworzenie_struktury,_najnowsze_orzecznictwo/715,,0,28,1

Obowiązki Zarządów spółek prawa handlowego

Już niebawem, na przełomie III i IV odbędzie się cykl Seminariów Regionalnych pt. „Obowiązki Zarządów spółek prawa handlowego”. Jednym z prelegentów będzie mec. Tomasz Mihułka, partner z naszej Kancelarii.

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom spotkania wiedzy z zakresu obowiązków członków zarządów, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących m.in.: praw i obowiązków członka zarządu, odpowiedzialności członka zarządu względem spółki, odpowiedzialności członka zarządu względem osób trzecich, odpowiedzialności karnej, administracyjnej i skarbowej. Spotkania odbędą się w czterech miastach: Gniezno, Wrocław, Bochnia, Białystok.

Pozyskiwanie kontrahentów z rynków wschodnich

Alena Rzepka, szefowa Departamentu Wschodniego naszej Kancelarii oraz Boris Shishov dyrektor Departamentu Celnego w grupie KRAFTTRANS Białoruś wspólnie dla Polskiego Towarzystwa Prawa i Gospodarki Rynkowej poprowadzą 31 marca 2017 r. specjalne seminarium pt. „Pozyskiwanie Kontrahentów z Rynków Wschodnich i optymalizacja celno-podatkowa”. Będzie ono poświęcone specyfikacji zawarcia umów eksportowych na rynek białoruski, kazachstański, rosyjski i ukraiński oraz praktycznym aspektom wwozu towarów na terytorium Unii Celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Podczas spotkania Alena Rzepka wskaże również m.in. praktyczne rozwiązania problemów prawnych najczęściej pojawiających się przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej na Wschodzie.

Boris Shishov przybliży natomiast Państwu procedury zgłoszeń i opłat towarów do odprawy celnej oraz procedury celne importu.

Boris Shishov to wieloletni praktyk, specjalista w zakresie stosowania przepisów prawa celnego. 20 lat zawodowo był związany z Państwową Służbą Celną Republiki Białorusi. Kontynuował pracę w spółkach handlowych Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Obecnie reprezentuje przedsiębiorców przed urzędami celnymi (dokonanie odpraw celnych różnego stopniu złożoności w Unii Celnej; przeprowadzenie wszystkich procedur celnych). Dokonuje także wypełnień i zgłoszeń deklaracji celnych importowo-eksportowych dla wszystkich rodzajów towarów. Ponadto doradza przy certyfikacji oraz państwowej rejestracji towarów oraz dokonuje wyboru odpowiedniej i optymalnej procedury celnej.

Szczegóły programu znajdują się na stronie:

http://www.education-first.pl/wschod.html#.WL6bRThQPGg

Posted in Bez kategorii

Zwiększenie sprzedaży dzięki umowom dystrybucyjnym

Zapraszamy na warsztaty w dniu 28.03.2017r. które poprowadzi Krzysztof Borżoł, adwokat z naszej Kancelarii. Będzie mówił m.in. o tym, jak konstruować umowę dystrybucyjną. Nie została ona uregulowana w polskim kodeksie cywilnym, jest umową praktyki obrotu gospodarczego. Istnieją natomiast regulacje dotyczące tego rodzaju pośrednictwa w obrocie gospodarczym w prawie międzynarodowym oraz niektórych państw.

Umowa dystrybucyjna często zawiera szereg obowiązków po stronie dystrybutora, które mogą być uznane za typowe dla tego rodzaju umów np. obowiązek promocji i reklamy wyrobów, obowiązek lojalności z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej, obowiązek świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych.

Jedną z jej zalet jest zwiększenie sprzedaży z wykorzystaniem optymalnych kanałów dystrybucji towarów i usług. Do korzyści niewątpliwie należy także rozwijanie sieci sprzedaży.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie: http://www.education-first.pl/dystrybucyjna.html#.WLQFEjhQPGg

Posted in Bez kategorii

Wygrana w sprawie polisolokat

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnich dniach Sąd Okręgowy w Warszawie w całości uwzględnił powództwo wniesione przez naszych Klientów przeciwko AXA Życie TU S.A. i zasądził 117.095 złotych tytułem zwrotu opłaty od wykupu oraz opłaty likwidacyjnej, pobranych w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty). To kolejny sukces naszego zespołu w sporach sądowych z AXA Życie TU S.A. Klientów reprezentował r. pr. Adrian Mackiewicz.

 

Wygraliśmy w sprawie o zniesławienie

Mamy przyjemność zawiadomić, że w I instancji zapadł wyrok uniewinniający naszego klienta, pana Piotra Bachurskiego (byłego redaktora naczelnego „Gazety Finansowej”) w sprawie o zniesławienie z oskarżenia prywatnego większościowego udziałowca wydawcy tygodnika „Wprost” oraz jego Prezesa Zarządu. Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie. Sąd w całości podzielił stanowisko prezentowane przez obronę w tej sprawie. Obrońcami oskarżonego Klienta była adw. Katarzyna Krawczyk oraz r.pr. Adrian Mackiewicz. Wyrok ten jest kolejnym potwierdzającym trafność argumentacji opracowanej przez zespół Kancelarii  w sporze z większościowym udziałowcem wydawcy tygodnika „Wprost” oraz jego Prezesem Zarządu.