Prawo IT

Działania prawne w zakresie IT i nowych technologii wymagają doskonałego zrozumienia środowiska branżowego i specyfiki pracy w tym sektorze. Kompleksowo podchodzimy do doradztwa, łącząc porady prawne ze strategicznym doradztwem biznesowym, co wyróżnia nasze usługi w tym obszarze. Cechuje nas indywidualne podejście do wyzwań prawnych, ponieważ dynamiczne środowisko IT wymaga zwinnych rozwiązań.

Opis usługi

W ramach świadczonych przez nas usług, m.in.:

 • doradztwo dla podmiotów tworzących rozwiązania informatyczne oraz wprowadzające innowacyjne produkty i usługi,
 • doradztwo w tworzeniu i negocjowaniu umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych,
 • sporządzanie analiz prawnych podmiotów działających na rynku informatycznym (w tym świadczących usługi z wykorzystaniem sieci Internet),
 • opracowanie umów w zakresie przygotowania, wdrożenia oraz utrzymania oprogramowania,
 • doradztwo w zakresie świadczenia usług dla podmiotów B2B oraz B2C,
 • doradztwo w zakresie świadczenia usług wykorzystaniem chmury obliczeniowej,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z handlem i obrotem w sieci,
 • doradztwo dla podmiotów z branży e-commerce, w tym świadczącym usługi drogą elektroniczną, w szczególności w zakresie opracowania wzorów umów handlowych, regulaminów świadczonych usług, ochrony danych osobowych, ochrony praw konsumentów i konkurencji,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów uwzględniających specyfikę świadczenia usług informatycznych, w tym dotyczących zasad publikacji i korzystania z treści w sieci Internet,
 • doradztwo w zakresie przygotowania umów na wykonania i hosting stron internetowych,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o przeniesienie praw do domen internetowych,
 • pomoc prawna w zakresie wykorzystania podpisu elektronicznego,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem polskim oraz prawem Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym,
 • przeprowadzanie audytów zgodności działania przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych,
 • opracowanie dokumentacji, polityk i klauzul ochrony danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych w umowach handlowych oraz umowach prawa pracy,
 • prowadzenie szkoleń dla zarządu i pracowników Klienta w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony tajemnic ustawowo chronionych.

Osoby kontaktowe

dr Joanna Uchańska
Partner
 

Napisz do nas