Prawo IT

Działania prawne w zakresie IT i nowych technologii wymagają doskonałego zrozumienia środowiska branżowego i specyfiki pracy w tym sektorze. Kompleksowo podchodzimy do doradztwa, łącząc porady prawne ze strategicznym doradztwem biznesowym, co wyróżnia nasze usługi w tym obszarze. Cechuje nas indywidualne podejście do wyzwań prawnych, ponieważ dynamiczne środowisko IT wymaga zwinnych rozwiązań.

Opis usługi

W ramach świadczonych przez nas uslug m.in

 • kompleksowo doradzamy w zakresie umów IT i zapewniamy wsparcie podczas całego procesu, począwszy od ustalenia i analizy potrzeb przed planowanym zawarciem umowy, poprzez przygotowanie projektu umowy, doradztwo i udział w negocjacjach aż po wsparcie klienta na etapie realizacji umów
 • opracowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy na dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania (systemowego, narzędziowego, aplikacyjnego),
 • opracowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy o stworzenie serwisów internetowych oraz przygotowujemy kompleksową dokumentację związaną z ich utrzymaniem jak i bieżącym funkcjonowaniem wykraczającym poza IT ( w tym regulaminów),
 • doradzamy przy wdrożeniach i przygotowaniu dokumentacji,
 • pomagamy w doborze metodyki i opisujących potrzeby Klienta umów (agile, waterfall),
 • doradzamy przy outsourcingu, negocjowaniu kontraktów dotyczące m.in. rozwiązań chmurowych (cloud computing), opartych na modelach IaaS czy SaaS,
 • komplementarnie doradzamy przy rozwiązaniach IT uwzględniających ochronę własności intelektualnej, podatki, prawne bezpieczeństwo informacji w tym ochronę danych osobowych,
 • opiniujemy zagadnienia autorskoprawne związane z IT ( np. licencje),
 • doradzamy w zakresie optymalizacji kosztowej licencyjnej i serwisowej,
 • doradzamy przy zawieraniu ugód wraz z przygotowaniem dokumentów,
 • pomagamy w wykonywaniu umów oraz minimalizowaniu ryzyk realizacyjnych.

Osoby kontaktowe

dr Joanna Uchańska
Partner
 

Napisz do nas