Life Science & Healthcare

Life science & Healthcare to jedna z naszych kluczowych specjalizacji. Skutecznie doradztwo w tym obszarze to wynik doskonałej znajomości wciąż zmieniającego się prawa farmaceutycznego i medycznego, zrozumienia wyzwań biznesowych stojących przed branżą oraz strategicznego podejścia do celów klientów.

Opis usługi

Zapewniamy doradztwo prawne w obszarach:

 • prowadzenia projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, w tym badań klinicznych,
 • wytwarzania, rejestracji, czy notyfikacji, a także wprowadzania produktów do obrotu,
 • cyklu życia produktu i odpowiedzialności za produkt lub usługę,
 • rejestracji i legalizacji działalności na rynku,
 • dystrybucji i zamówień publicznych,
 • ochrony danych, w tym danych osobowych sensytywnych,
 • marketingu i reklamy,
 • rozwiązań IT, w tym telemedycyny,
 • własności intelektualnej: uzyskiwania i ochrony patentowej, wzorów użytkowych, przemysłowych, znaków towarowych, know-how, utworów,
 • refundacji,
 • doradztwa strategicznego,
 • prawa konkurencji,
 • compliance i rzecznictwa.

Dodatkowo przeprowadzamy szkolenia, seminaria i warsztaty poszerzające wiedzę we wskazanych obszarach:

Osoby kontaktowe

dr Joanna Uchańska
Partner
 

Napisz do nas