Wygraliśmy w sprawie o zniesławienie

Mamy przyjemność zawiadomić, że w I instancji zapadł wyrok uniewinniający naszego klienta, pana Piotra Bachurskiego (byłego redaktora naczelnego „Gazety Finansowej”) w sprawie o zniesławienie z oskarżenia prywatnego większościowego udziałowca wydawcy tygodnika „Wprost” oraz jego Prezesa Zarządu. Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie. Sąd w całości podzielił stanowisko prezentowane przez obronę w tej sprawie. Obrońcami oskarżonego Klienta była adw. Katarzyna Krawczyk oraz r.pr. Adrian Mackiewicz. Wyrok ten jest kolejnym potwierdzającym trafność argumentacji opracowanej przez zespół Kancelarii  w sporze z większościowym udziałowcem wydawcy tygodnika „Wprost” oraz jego Prezesem Zarządu.