Wycena praw własności przemysłowej

Prawa własności przemysłowej, tj. znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe, stanowią aktywa niematerialne przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie aktywa te stanowią jednocześnie największą wartość majątkową przedsiębiorstwa. Chronione prawa własności przemysłowej mogą być przedmiotem obrotu, w tym aportu, sprzedaży, licencji. Jako aktywa, prawa te mogą być wykorzystywane w przedsiębiorstwie dla celów bilansowych (np. w celu podniesienia wartości księgowej przedsiębiorstwa), a także podatkowych (w planowaniu podatkowym).

Opis usługi

Co istotne, wykorzystanie praw własności przemysłowej jako aktywów przedsiębiorstwa, wymaga przeprowadzenia wyceny ich wartości. Jest to proces, w którym na podstawie danych ekonomicznych, księgowych, prawnych oraz marketingowych, szacowana jest wartość danego prawa np. znaku towarowego. Jedną z podstawowych metod wyceny praw IP jest metoda dochodowa, oparta na tzw. hipotetycznych opłatach licencyjnych.

Kancelaria Chałas i Wspólnicy świadczy profesjonalne usługi w zakresie opracowywania wycen wartości praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych i patentów, a także doradztwa prawnego i podatkowego w zakresie możliwości ich wykorzystania w przedsiębiorstwie. Opracowywane przez nas wyceny mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych, transakcyjnych i dowodowych przed sądami, urzędami i innymi podmiotami.

Świadczymy również usługi w zakresie doradztwa oraz pomocy prawnej przy uzyskaniu praw własności przemysłowej.

Osoby kontaktowe

Maciej Priebe
Rzecznik Patentowy
 

Napisz do nas