Własność przemysłowa

Opis usługi

Kancelaria doradza we wszystkich sprawach związanych z prawem własności przemysłowej.

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • ochronę danych, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, reprezentację firm w sprawach spornych w sporach dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • ochronę praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi, reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym,
  • udział w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszenia praw autorskich.

Osoby kontaktowe

Maciej Priebe
Rzecznik Patentowy
 

Napisz do nas