Fuzja dotyczyła spółek: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (Spółka przejmująca) i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. (Spółka przejmowana). Wsparcie Kancelarii Chałas obejmowało zarówno samą procedurę połączenia, jak i wszelkie czynności prawne powiązane z przeprowadzaną fuzją, tj. przeprowadzenie badania due diligence, przygotowanie stosownych dokumentów korporacyjnych oraz wniosków rejestrowych i bieżące wsparcie merytoryczne w zakresie konsekwencji prawnych dokonanego połączenia. Kluczowym rynkiem, na którym działają Wojskowe Zakłady…

27 maja 2019 r., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, po otrzymaniu przelewu od spółki GetBack wpłacił na rachunki uczestników środki za zakupione obligacje serii G i H zabezpieczone zastawem rejestrowym. Administratorem zastawu w przypadku obu grup była Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy. Rok temu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBacku. Przyczyniło się to do trwającego obecnie procesu restrukturyzacji firmy….

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnich dniach Sąd Okręgowy w Warszawie w całości uwzględnił powództwo wniesione przez naszych Klientów przeciwko AXA Życie TU S.A. i zasądził 117.095 złotych tytułem zwrotu opłaty od wykupu oraz opłaty likwidacyjnej, pobranych w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty). To kolejny sukces naszego zespołu w sporach sądowych z AXA Życie TU S.A. Klientów reprezentował r. pr. Adrian Mackiewicz….

Mamy przyjemność zawiadomić, że w I instancji zapadł wyrok uniewinniający naszego klienta, pana Piotra Bachurskiego (byłego redaktora naczelnego „Gazety Finansowej”) w sprawie o zniesławienie z oskarżenia prywatnego większościowego udziałowca wydawcy tygodnika „Wprost” oraz jego Prezesa Zarządu. Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie. Sąd w całości podzielił stanowisko prezentowane przez obronę w tej sprawie. Obrońcami oskarżonego Klienta była adw. Katarzyna Krawczyk oraz r.pr. Adrian Mackiewicz….

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy wygrała przetarg na obsługę prawną Rady Nadzorczej Bumar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. O wyborze Kancelarii zadecydowało jej znaczące doświadczenie w doradztwie dla rad nadzorczych i zarządów spółek kapitałowych, w szczególności pomoc prawna świadczona organom wielu spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak Telewizja Polska S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., ENEA S.A., KGHM Polska Miedź S.A. Do zakresu prac…

Kancelaria sfinalizowała przeprowadzanie transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości na zlecenie jednego z polskich banków. Zespołem odpowiedzialnym za realizację projektu kierowała mecenas Anna Bajerska, szef departamentu prawa korporacyjnego. Zadaniem Kancelarii było przeprowadzenie audytu prawnego stanu prawnego nieruchomości mającej być przedmiotem transakcji leasingu zwrotnego oraz korzystającego. Doradztwo obejmowało również przygotowanie projektów umów i innych dokumentów prawnych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji. Kancelaria jest w trakcie obsługi…

Prawnicy Kancelarii uczestniczą w obsłudze prawnej procesu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Dolnym Śląsku. Ta wielomilionowa inwestycja ma na celu m.in. stworzenie największego na tym obszarze parku wodnego z basenami, zjeżdżalniami i innymi obiektami sportowymi. Mają one być wykorzystane również jako baza w trakcie zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę wykonawcy tej inwestycji.

Dla dużej spółki z branży surowcowej Kancelaria pilotuje i na bieżąco doradza przy pionierskim i jedynym w skali kraju projekcie budowy i funkcjonowania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Doradztwo obejmuje szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska wraz z implementacją przepisów unijnych, w szczególności dotyczących szeroko komentowanego ostatnio handlu emisjami. Pomoc prawna jest świadczona kompleksowo: dotyka zarówno prawnego zabezpieczenia procesu produkcji odpadów, ich składowania, recyclingu jak…

Klient Kancelarii, kazachstańska spółka chemiczna, wygrała postępowanie o stwierdzenie wykonalności wyroku holenderskiego sądu arbitrażowego, wydanego przeciwko jej polskiemu kontrahentowi. Sprawa cechowała się dużym skomplikowaniem ze względu na zarzuty strony przeciwnej, dotyczące ważności klauzuli arbitrażowej zawartej w umowie stron oraz różnice w holenderskiej procedurze arbitrażowej w tym zakresie. Rozstrzygające sprawę sądy (I i II instancji) przychyliły się jednak do argumentacji Kancelarii, potwierdzając ważność klauzuli arbitrażowej i dopuszczalność…

Oddział Kancelarii w Ałmaty wygrał dla dużej polskiej firmy z branży budowlanej proces o zapłatę wysokiej sumy należności od jednego z jej kazachstańskich kontrahentów. Kancelaria reprezentowała przedsiębiorstwo przed kazachstańskim sądem w sprawie windykacyjnej przeciwko lokalnej spółce. Proces miał wysoce skomplikowany i precedensowy charakter. Oddział Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy w Ałmaty powstał w lipcu 2010 roku i od tego czasu odnotował dynamiczny rozwój, pozyskując wielu nowych klientów. Dzięki…

logo-footer