Polacy na Ukrainie. Jak prowadzić działalność gospodarczą?

Obszerny artykuł w Forbes.pl autorstwa dr Vadima Stavinskyi’ego. Dotyka on problematyki kilku zasad, których powinni przestrzegać polscy przedsiębiorcy współpracujący z firmami na Ukrainie.

 

Link do artykułu:

http://www.forbes.pl/jak-prowadzic-dzialalnosc-gospodarcza-na-ukrainie,artykuly,164623,1,1.html

Mecenas Jarosław Chałas w TVP Info o inwestycjach rosyjskich w Polsce

Już po raz  kolejny Mecenas Jarosław Chałas był gościem programu Studio Wschód w TVP Info. Tym razem wraz z innymi, zaproszonymi gośćmi podjął dyskusję dotyczącą inwestycji rosyjskich w Polsce, m.in. na przykładzie próby przejęcia przez rosyjski Acron dodatkowych udziałów w polskiej spółce Azoty.  W następstwie tego programu ukazało się kilka publikacji prasowych, w których powołano się na ekspercką wypowiedź Mecenasa w powyższej kwestii.

Treść artykułów:
Artykuł 1
Artykuł 2
Artykuł 3
Artykuł 4

Mecenas Jarosław Chałas ekspertem od rynku wschodniego polskiej edycji Forbes.pl

„Umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą – szansą dla polskiej gospodarki” to tytuł pierwszego z artykułów Mecenasa Jarosława Chałasa, które cyklicznie będą się ukazywać na łamach Forbes.pl

Publikacje mają szerzej pokazywać obszar działalności polskich przedsiębiorstw na rynku wschodnim, jego uwarunkowań prawnych, a tym samym wskazywać ten rodzaj działalności  jako szansę  dla rozwoju polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

 

Treść całości artykułu: tutaj.

Kancelaria Chałas i Wspólnicy partnerem instytucjonalnym V Konferencji Baltic Business Forum 2013 „Europa – Północ, Wschód – biznes bez granic”.

Już po raz piąty odbędzie się  Baltic Bussines Forum,  międzynarodowe wydarzenie gospodarcze organizowane  przez  Europe North East Association  przy współpracy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta Świnoujście. Po ubiegłorocznych obradach dotyczących współpracy gospodarczej z Ukrainą i Chinami, w tym roku tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia dotyczące roli Rosyjskiej Federacji w basenie Morza Bałtyckiego i rozwoju współpracy gospodarczej na linii Północ – Wschód. Szczególną ku temu okazją jest fakt pełnienia przez Rosję od lipca 2012 roku funkcji przewodniczącego Rady Państw Morza Bałtyckiego. Kancelaria Chałas i Wspólnicy będzie gospodarzem sesji tematycznej poświęconej wyzwaniom w energetyce.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatorów wydarzenia:

http://balticbusinessforum.eu/

 

Kancelaria Chałas i Wspólnicy autorem opracowania Biznes w Rosji, opublikowanego przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej w Moskwie.

Chałas i Wspólnicy, jako jedna z nielicznych kancelarii w Polsce, specjalizująca się w rynku wschodnim, została zaproszona przez Ambasadę RP w Moskwie do współpracy nad opracowaniem obszernej, liczącej ponad 200 stron publikacji poruszającej najważniejsze aspekty prawne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Rosji. Publikacja zawiera w szczególności: podstawy prawa inwestycyjnego; prawo spółek, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowania najbardziej rozpowszechnionej formy organizacyjno-prawnej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; prawo podatkowe – w tym, omówienie specjalnych reżimów podatkowych; obowiązki przewidziane przez prawo ubezpieczeń społecznych; coraz częściej stosowane w obrocie pomiędzy polskimi, a rosyjskimi przedsiębiorcami prawo autorskie.

 

Dostęp do pełnej wersji opracowania znajduje się tutaj.

Rosja: Zmiany w przepisach prawa cywilnego regulujących instytut pełnomocnictwa.

Od 1 września 2013 r. weszły w życie kolejne zmiany do kodeksu cywilnego. W poprzedniej regulacji pełnomocnictwa była ustanowiona reguła, zgodnie z którą pełnomocnictwo mogło być wydane na okres nieprzekraczający trzech lat. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami pełnomocnictwo może być wydanie na dowolny okres do czasu gdy pełnomocnictwo nie zostanie cofnięte.

Rosja: Zmiany w prawie prywatnym międzynarodowym

Rada Federacji (izba wyższa parlamentu rosyjskiego) zaakceptowała projekt ustawy o wniesieniu zmian do części trzeciej kodeksu cywilnego FR. Ustawa, między innymi, stanowi, iż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę utworzoną zagranicą w przeważającej mierze na terytorium FR  prawem właściwym do warunków odpowiedzialności spółki za jej zobowiązania jest prawo rosyjskie albo – według wyboru wierzyciela – prawo osobowe tej  spółki.

Rosja: Zmiany w przepisach wspólnotowych dotyczących kraju pochodzenia towaru

Rada Federacji (izba wyższa parlamentu rosyjskiego) zaakceptowała projekt ustawy federalnej o ratyfikacji Protokołu dotyczącego zmian do Porozumienia w sprawie Reguł określenia kraju pochodzenia towarów we Wspólnocie Niepodległych Państw z dnia 20 listopada 2009 r. Protokół wprowadza zmiany do Wykazu wymogów, operacji produkcyjnych i technologicznych, przy spełnieniu których towar uważany jest za pochodzący z tego kraju, w którym przesłanki te miały miejsce.