Postępowania sądowe i administracyjne

Kancelaria świadczy usługi dla krajowych i międzynarodowych firm na wszystkich etapach sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym na etapie przedsądowym. Zapewnia reprezentację przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) oraz w ramach postępowań mediacyjnych, reprezentację przed organami ścigania oraz przed sądami w sprawach karnych. Posiadamy bogate doświadczanie w prowadzeniu sporów o charakterze międzynarodowym.

Opis usługi

Kancelaria świadczy usługi dla krajowych i międzynarodowych firm na wszystkich etapach sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym na etapie przedsądowym. Zapewnia reprezentację przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) oraz w ramach postępowań mediacyjnych, reprezentację przed organami ścigania oraz przed sądami w sprawach karnych. Posiadamy bogate doświadczanie w prowadzeniu sporów o charakterze międzynarodowym.

Doradztwo obejmuje:

  • postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • postępowania przed Sądem Najwyższym,
  • postępowania przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) stałymi i ad hoc,
  • postępowania upadłościowe i naprawcze,
  • postępowania egzekucyjne,
  • postępowania karne, w tym zapobieganie lub minimalizacja ryzyka wystąpienia postępowań karnych,
  • postępowania przed sądami administracyjnymi,
  • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • postępowania przed innymi organami administracji publicznej, w tym przed regulatorami rynku,
  • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Osoby kontaktowe

Jarosław Chałas
Partner Zarządzający
 

Napisz do nas