Wzory przemysłowe

Wzory przemysłowe

Sprawdź podstawowe informacje dotyczące wzorów przemysłowych i dowiedz się, w jaki sposób możemy zadbać o własność firm

Podstawowe Informacje

Co to jest
wzór przemysłowy?

Wzorem przemysłowym jest zewnętrzną postać (wygląd) produktu np. opakowania, meble, obuwie, odzież, przedmioty codziennego użytku.

Wymogi ochrony wzoru przemysłowego

Aby wzór przemysłowy mógł uzyskać ochronę, musi spełnić następujące wymogi: musi dotyczyć postaci wytworu lub jego części, musi być nowy i posiadać indywidualny charakter.

Ochrona
wzoru przemysłowego

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy.

Etapy Procedury Zgłoszenia Wzorów Przemysłowych

Badanie stanu techniki

Ocena szans uzyskania ochrony.

Zgłoszenie wzoru przemysłowego do ochrony
Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej
do właściwego Urzędu patentowego.

Weryfikacja formalno-prawna
Badanie dokumentacji przez Urząd

Badanie
Analiza merytoryczna przedmiotu zgłoszenia przez Urząd

Udzielenie ochrony
Wydanie decyzji o nadaniu prawa z rejestracji

Brak ochrony wzoru przemysłowego może
narazić Twoją firmę na straty.

Poznaj nasze usługi!​

Analizy, badania i rekomendacje w zakresie możliwości uzyskania ochrony.

Opracowywanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego w Polsce, UE i innych krajach świata.

Prowadzenie korespondencji z Urzędem Patentowym w trakcie rozpatrywania zgłoszenia

Dozorowanie terminów oraz opłat urzędowych.

Wspieramy naszych Klientów głównie na obszarze Polski i Unii Europejskiej, ale także w tzw. procedurze międzynarodowej przed WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) w ramach której, możliwe jest uzyskanie ochrony w ponad 60 krajach świata m.in. w USA, Japonii, Rosji.

Zapytaj o inne usługi

Maciej Priebe
Rzecznik Patentowy
 

Napisz do nas