Własność intelektualna i nowe technologie IP & IT

W naszym zespole posiadamy wielu wybitnych specjalistów od ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych.  Cechą charakterystyczną podejmowanych działań jest skuteczne  łączenie wielu dziedzin prawa i dostępnych w ich ramach narzędzi. Proaktywne szukanie nieoczywistych rozwiązań zapewniło nam dziesiątki sukcesów w działaniach dla naszych klientów.

Opis usługi

W ramach doradztwa prawnego oferujemy m.in.:

  • kompleksowe usługi prawne w zakresie praw autorskich i pokrewnych, praw do baz danych, ochrony informacji prawnie chronionej i transferu technologii,
  • ochronę wizerunku i dóbr osobistych,
  • wszechstronne doradztwo w zakresie problematyki IT w tym wdrożeń i umów,
  • kompleksowe usługi prawne związane z domenami internetowymi,
  • ochronę tajemnic prawnie chronionych w tym przedsiębiorstwa oraz tworzenie kompletnych systemów ochrony informacji w przedsiębiorstwie,
  • ochronę i komercyjne wykorzystanie praw związanych ze znakami towarowym.

Osoby kontaktowe

dr Joanna Uchańska
Partner
 
Maciej Priebe
Rzecznik Patentowy
 

Napisz do nas