Znaki towarowe

Znaki towarowe

Sprawdź podstawowe informacje dotyczące znaków towarowych i dowiedz się, w jaki sposób możemy zadbać o własność firm

Podstawowe Informacje

Co to jest
znak towarowy?

Znakiem towarowym może być w szczególności słowo, grafika, logo, kompozycja przestrzenna, a także hologram, dźwięk czy multimedia. Znak towarowy, jako aktywo przedsiębiorstwa, może podlegać wycenie wartości oraz być przedmiotem obrotu – darowizny, sprzedaży, aportu czy też licencji.

Ochrona znaków towarowych

Ochrona na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia do Urzędu Patentowego i może być przedłużana w kolejnych okresach 10-letnich. Zgłaszając znak do ochrony, należy podjąć decyzję co do zakresu terytorialnego, jak i przedmiotowego ochrony.

Monitoring znaków towarowych​

Od 2016 r. niezbędne jest samodzielne monitorowanie nowych zgłoszeń wpływających do Urzędu Patentowego. W przypadku zgłoszenia znaku, który narusza nasz chroniony znak towarowy, jedynym sposobem zablokowania możliwości udzielenia ochrony, jest wystąpienie z oficjalnym sprzeciwem

Działanie w trakcie ochrony znaku?​

Ochrona na znak towarowy może być przedłużana w kolejnych okresach 10-letnich. Warunkiem jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku oraz wniesienie opłaty urzędowej w odpowiednim terminie. Przeoczenie tej czynności spowoduje utratę praw własności do zastrzeżonych znaków towarowych.

Etapy Procedury Zastrzeżenia Znaku Towarowego

Badanie zdolności rejestrowej

Ocena szans uzyskania ochrony.

Zgłoszenie znaku do rejestracji
Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej
do właściwego Urzędu patentowego.

Weryfikacja zgłoszenia przez Urząd
Badanie zgłoszenia przez Urząd, który po pozytywnej weryfikacji dokonuje publikacji.

Okres sprzeciwowy
W tym okresie inne podmioty mogą wnieść sprzeciw względem zgłoszonego przez nas znaku.

Rejestracja znaku
W przypadku braku sprzeciwów, lub odrzucenia ich przez Urząd, procedura kończy się rejestracją znaku.

Chroń Swoją Markę. Sprawdź Wycenę!

Badanie znaku
+ raport

CENA OD

0
PLN netto

Zastrzeżenie
w Polsce

CENA OD

0
PLN netto

Zastrzeżenie
w UE

CENA OD

0
PLN netto

Monitoring
znaków

CENA OD

0
PLN netto

Oferta specjalna!
Do końca roku usługa monitoringu za 0 zł.

Zapytaj o inne usługi

Maciej Priebe
Rzecznik Patentowy
 

Napisz do nas