Compliance i rzecznictwo dla rynku Life Science & Healthcare

Rzecznictwo to profesjonalna forma reprezentacji podmiotu przed organami publicznymi, w szczególności legislacyjnymi (na etapie procesów legislacyjnych czy konsultacji publicznych), na szczeblu krajowym i międzynarodowym orazw kontaktach z organizacjami branżowymi czy konkurentami. Zaletą tego rozwiązania jest dążenie do własnych celów biznesowych przy wykorzystaniu zewnętrznej perspektywy doświadczonego doradcy.

Opis usługi

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy, m.in.:

  • wsparcie prawne w obszarze compliance: tworzenie programów compliance, w szczególności z prawem konkurencji; wsparcie compliance officer’a; przeprowadzanie szkoleń i tworzenie polityk zgodności,
  • reprezentację w organizacjach branżowych,
  • reprezentację podczas konferencji i warsztatów
  • organizowanie szkoleń i konsultacji,
  • przygotowywanie opinii i stanowisk dotyczących projektów aktów prawnych, przyszłych krajowych rozwiązań prawnych, ich ocenę w świetle prawa międzynarodowego i unijnego,
  • reprezentację w konsultacjach publicznych i na innych etapach procesu legislacyjnego,
  • reprezentację przed organami publicznymi (przygotowywanie stanowisk w ramach procesów legislacyjnych dla organizacji branżowych, ale i pojedynczych podmiotów; reprezentacja podczas konferencji uzgodnieniowych),
  • wsparcie korporacyjne przy zakładaniu stowarzyszeń, fundacji, organizacji zrzeszających.

Osoby kontaktowe

dr Joanna Uchańska
Partner
 

Napisz do nas