Chroń swój patent

Chroń swój patent

Sprawdź podstawowe informacje dotyczące ochrony patentowej i dowiedz się, w jaki sposób możemy zadbać
o własność firm

Podstawowe Informacje

Co to jest
patent?

Patenty udzielane są na wynalazki, które są nowe, posiadają tzw. poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Nowość wynalazku rozpatrywana jest w skali świata. Natomiast odpowiedni poziom wynalazczy oznacza, że dane rozwiązanie nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty z tzw. stanu techniki.

Ochrona
patentowa

Ochrona patentowa trwa 20 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. W przypadku produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, ustawodawca przewidział możliwość przedłużenia ochrony o 5 lat, jako tzw. dodatkowe prawo ochronne (SPC).

Czego nie można chronić patentem?

Patenty nie są udzielane na rozwiązania, które nie są wynalazkami. Ponadto nie udziela się patentów m.in. na odmiany roślin, rasy zwierząt, sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi, a także na wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Walidacje patentów europejskich

Po udzieleniu patentu europejskiego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) uprawniony, w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji (publikacja B1), zobowiązany jest przeprowadzić jego walidację przed Urzędem Patentowym RP.

Etapy Procedury Zgłoszenia Patentu

Badanie zdolności rejestrowej

Ocena szans uzyskania ochrony.

Zgłoszenie znaku do rejestracji
Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej
do właściwego Urzędu patentowego.

Weryfikacja formalno-prawna
Badanie dokumentacji patentowej przez Urząd

Publikacja
Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku

Badanie i raport
Analiza merytoryczna przedmiotu zgłoszenia przez Urząd

Udzielenie ochrony
Wydanie decyzji o udzieleniu prawa (patentu)

Ochrona Patentowa To Liczne Korzyści
Dla Twojej Firmy!

Uzyskanie ochrony
wynalazków

Wykonujemy gruntowne badania patentowe, opracowujemy dokumentacje zgłoszeniowe do Urzędu Patentowego, a także podejmujemy wszelkie czynności związane z utrzymaniem patentu w mocy.

Wsparcie w postępowaniu w przypadku naruszeń patentów

Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, jak i przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Kompleksowa obsługa procesu walidacji w Polsce

Opracowujemy specjalistyczne tłumaczenia dokumentacji w procedurze walidacji patentu europejskiego, a także obsługujemy wezwania z UPRP w trakcie rozpatrywania walidacji.

Zapytaj o inne usługi

Maciej Priebe
Rzecznik Patentowy
 

Napisz do nas