Produkty lecznicze i wyroby medyczne

Opis usługi

W ramach świadczonych przez nas usług prawnych oferujemy:

 • Doradztwo dotyczące produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • Wsparcie dotyczące prowadzenia badań klinicznych i obserwacyjnych,
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia badań genetycznych,
 • Doradztwo dotyczące postępowania z danymi (danymi medycznymi, sensytywnymi danymi osobowymi),
 • Wsparcie prawne w zakresie rejestracji produktów, doradztwo dotyczące wyboru właściwej procedury rejestracyjnej,
 • Doradztwo prawne dotyczące oprogramowania medycznego,
 • Doradztwo prawne dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego,
 • Wsparcie przy kwalifikacji produktów, w szczególności tzw. borderline products (produktów z pogranicza),
 • Obsługę postępowań zgłoszeniowych,
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów badawczych, badawczo-rozwojowych, transferu technologii, wytwarzania, dystrybucji,
 • Reprezentację przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz przed Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym,
 • Wsparcie w zakresie importu, importu równoległego i docelowego,
 • Badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego przy jednoczesnym badaniu zgodności z nazwą produktów leczniczych dopuszczanych do obrotu (przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), jak i produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzaniu do obrotu (przez Główny Inspektorat Sanitarny),
 • Wsparcie dotyczące zasad GMP i GDP,
 • Wsparcie prawne dotyczące odpowiedzialności za produkt,
 • Doradztwo prawne w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Wsparcie prawne dotyczące reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych – reklama tradycyjna, reklama natywna, współpraca z blogerami i influnecerami,
 • Wsparcie prawne w kryzysach wizerunkowych. Projektowanie modeli przeciwdziałania kryzysom wizerunkowym,
 • Szkolenia i warsztaty,
 • Audyty,
 • Przygotowywanie zindywidualizowanych praktycznych poradników prowadzonej działalności.

Osoby kontaktowe

dr Joanna Uchańska
Partner
 

Napisz do nas