Wzory użytkowe

Wzory użytkowe

Sprawdź podstawowe informacje dotyczące wzorów użytkowych i dowiedz się, w jaki sposób możemy zadbać o własność firm

Podstawowe Informacje

Co to jest
wzór użytkowy?

Wzorem użytkowym może być nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, które dotyczy kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Ochrona
wzorów użytkowych

Ochrona wzoru użytkowego trwa maksymalnie 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Unieważnienie
wzoru użytkowego

Wzór użytkowy, który nie spełnia ustawowych przesłanek do uzyskania ochrony, może podlegać procedurze unieważnienia bądź wygaszenia prawa ochronnego.

Wzór użytkowy
a wynalazek

Wynalazki i wzory użytkowe są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych. Na wynalazki udzielane są patenty, a na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne. Więcej o ochronie patentów tutaj

Etapy procedury zgłoszenia wzorów użytkowych

Badanie stanu techniki

Ocena szans uzyskania ochrony.

Zgłoszenie wzoru przemysłowego do ochrony
Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej
do właściwego Urzędu patentowego.

Weryfikacja formalno-prawna
Badanie dokumentacji przez Urząd

Publikacja
Ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

Badanie
Analiza merytoryczna przedmiotu zgłoszenia przez Urząd

Udzielenie ochrony
Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego

Poznaj nasze usługi!​

Wspieramy swoich Klientów w procesie uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, począwszy od wykonania gruntownych badań, poprzez opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego, a także podejmowanie czynności związanych z utrzymaniem prawa w mocy.

W przypadku naruszeń wzorów użytkowych, wspieramy naszych Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, jak i przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Prowadzimy postępowania m.in. w następującym zakresie:

Ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji

Ochrona przed naruszeniami wzorów użytkowych

Unieważnienia wzorów użytkowych

Zapytaj o inne usługi

Maciej Priebe
Rzecznik Patentowy
 

Napisz do nas