Gaz w Polsce i Ukrainie. Czy istnieje przestrzeń do współpracy?

Artykuł dra Vadima Stavinskyi’ego w Forbes.pl dotyczący wydobycia gazu łupkowego w Polsce i Ukrainie. Czy prace nad jego wydobyciem są szansą dla obu krajów na autonomiczność i bezpieczeństwo energetyczne, czy też nie?

Link do artykułu:
http://www.forbes.pl/gaz-w-polsce-i-na-ukrainie-czy-istnieje-przestrzen-do-wspolpracy-,artykuly,166476,1,1.html

Mec. Alena Rzepka prelegentem tegorocznej edycji Polish Food Export Forum

W Warszawie odbyła się II edycja Polish Food Export Forum. Wydarzenie miało na celu wskazać trendy i perspektywy w handlu międzynarodowym dla branży spożywczej. Poruszono kwestie dotyczące wymogów eksportowych, bezpieczeństwa żywności, zarządzania łańcuchem dostaw oraz wskazano mechanizmy finansowania eksportu. Mec. Alena Rzepka poruszyła ważne aspekty prawne podatkowe oraz celne związane z handlem z krajami wschodnimi: Rosją, Ukrainą, Białorusią i Kazachstanem.

Mec. Viktoria Kanapatskaya z Działu Wschodniego Kancelarii Chałas i Wspólnicy o zmianach w prawie inwestycyjnym na Białorusi

Na portalu egospodarka.pl ukazał się artykuł autorstwa mec. Viktorii Kanaptskaya dotyczący zmian w prawie inwestycyjnym Białorusi. Nowa ustawa zagwarantuje m.in., wolny transfer poza Białoruś dochodu oraz innych środków pieniężnych legalnie uzyskanych i ochronę własności przed nacjonalizacją i rekwizycją (akcje te mogą być dokonywane tylko na podstawie prawa i z wypłatą odszkodowania).

 

Pełna treść artykułu:
http://www.firma.egospodarka.pl/101457,Prawo-inwestycyjne-Bialorusi-zmienione,1,11,1.html