Kancelaria Chałas i Wspólnicy Ambasadorem Polskiej Gospodarki

Już po raz trzeci Kancelaria Chałas i Wspólnicy otrzymała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki. Tym razem została uhonorowana w kategorii Partner Firm Zagranicznych.

Konkurs, w którym przyznaje się powyższy tytuł jest ogólnopolskim, niekomercyjnym przedsięwzięciem skierowanym do członków Bussines Center Club. Przedsiębiorcy kwalifikowani są do wyróżnień w czterech kategoriach: Eksporter, Partner Firm Zagranicznych, Marka Europejska, Kreator Rozwiązań XXI w. Nadrzędnym zadaniem konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorców osiągających sukcesy na międzynarodowych rynkach, promowanie dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych, jak również zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promocję polskiej gospodarki, kultury a także inicjatyw społecznych.

Kancelaria Chałas i Wspólnicy wystartowała z programem Client Care

17 września br. w warszawskim biurze Kancelarii  Chałas i Wspólnicy odbyło się spotkanie dla Klientów kancelarii,  dotyczące zmian w podatkach CIT i VAT, które będą obowiązywały w 2014 r.  Moderatorem spotkania był mec. Marek Kozłowski, który w przejrzysty sposób  przedstawił rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu po wprowadzeniu nowelizacji zasad rozliczania podatków CIT i VAT w 2014 r.

Bezpłatne spotkania tematyczne są częścią programu Client Care, który realizuje Kancelaria Chałas i Wspólnicy. Kolejne spotkanie z tego cyklu odbędzie się w październiku.

Ukraina coraz bliżej strefy wolnego handlu z Unią Europejską.

18 września 2013 r. Gabinet Ministrów Ukrainy jednogłośnie zatwierdził tekst umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Przeważająca część umowy dotyczy strefy wolnego handlu, która przewiduje likwidację lub istotne zmniejszenie opłat celnych dla 95% towarów, którymi handlują pomiędzy sobą strony umowy. Eksperci zapowiadają zwiększenie zysków dla podmiotów gospodarczych działających w branży rolniczej oraz spożywczej (szczególnie eksport-import cukru i zbóż, produkcja drobiu). Polskie i  ukraińskie przedsiębiorstwa rozpoczęły już działania  zmierzające do nawiązania kontaktów w świetle wprowadzenia w życie umowy o strefie wolnego handlu.

Kancelaria Chałas i Wspólnicy współgospodarzem seminarium BCC : „Rola Zarządu a Przestępstwa Gospodarcze”

17 września br. w siedzibie Bussines Center Club odbyło się seminarium dotyczące Roli Zarządu A Przestępstwa Gospodarcze. Spotkanie poprowadzili: Mec. Paweł Borowski i Prezes BS Agency Michał Rapacki. Seminarium obejmowało zarówno zagadnienia prawne, jak również praktyczne podejście do problemów z jakimi powinien liczyć się każdy przedsiębiorca, zarząd czy osoba decyzyjna dbająca o bezpieczne prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych. Nadrzędnym celem było wskazanie i opisanie w przystępny sposób sytuacji stanowiących zagrożenia dla działalności gospodarczej oraz zaprezentowanie sposobów w jaki należy reagować w sytuacji popełnionego na szkodę firmy przestępstwa.

 

Relacja z seminarium znajduje się tutaj.

Białoruś: Skrócenie czasu przeprowadzania kontroli pociągów towarowych na granicy z Białorusią

Zmiany do Państwowego Programu Rozwoju Potencjału Tranzytowego na Białorusi, w szczególności, ustalony został obowiązek Kolei Białoruskich do podejmowania działań w celu skrócenia czasu na przeprowadzenie kontroli pociągów towarowych na białorusko-polskich przejściach granicznych w celu zwiększenia tranzytu pomiędzy krajami Azji Południowo-Wschodniej i Europy Zachodniej.
Odpowiednia Uchwała Rady Ministrów Republiki Białorusi weszła w życie w dniu 28 sierpnia 2013 r.

Białoruś: Zmiana w prawie farmaceutycznym w zakresie reklamy

Prawo farmaceutyczne Republiki Białorusi: w dniu 29 sierpnia 2013 r. weszły w życie zmiany prawa o reklamie, na mocy których powstały dodatkowe wymogi dla reklamy produktów leczniczych, biologicznie aktywnych dodatków do żywności, usług medycznych, wyrobów i sprzętu medycznego.

Białoruś: Zwiększenie stawki podatku akcyzowego na paliwo

29 sierpnia 2013 r. zostały zwiększone stawki podatku akcyzowego na paliwo: 45% – na benzynę i 70% – na olej napędowy. Od 3 września сeny na stacjach paliw wzrosły średnio o 5%. Minister gospodarki Białorusi Mikałaj Snapkou wyjaśnił, że to jest związane z „naszymi zobowiązaniami wobec państw Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej do ujednolicenia polityki akcyzowej”.

Posted in Bez kategorii

Stabilny polski sektor energetyczny

Medialnym tematem od dłuższego czasu jest szeroko rozumiany polski mix energetyczny oraz kwestie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Czy jednak, biorąc pod uwagę stan prawny dotyczący tego sektora, możemy w ogóle mówić o rozwoju, a tym bardziej różnorodności i niezależności?

Branża energetyczna jak żadna inna wymaga stabilnego i możliwie przejrzystego stanu prawnego. Inwestycje w tym sektorze, które często mają charakter strategiczny i są wysoce kapitałochłonne, wymagają jasnych zasad umożliwiających kalkulację ich opłacalności oraz prawdopodobieństwo i stopę zwrotu. Niezależnie od kategorii inwestycji, czy to w odwierty gazu łupkowego, farmy wiatrowe lub fotowoltaiczne, działalność na rynku gazu, nowe bloki elektrowni czy w końcu planowaną elektrownię jądrową, jednolity system regulacji zapewniający stabilność i gwarantujący ciągłość wprowadzonych mechanizmów jest niezbędny.

Jak wygląda polska rzeczywistość? Zaczynając od sfery wydobywczej i szeroko komentowanego na szczeblu europejskim wydobycia gazu łupkowego – brak dedykowanego aktu prawnego. Chociaż prace legislacyjne nad dostosowaniem regulacji trwają, to wciąż stan prawny w sposób znaczący odbiega od przyjaznych inwestorom standardów, a uczucie to dodatkowo potęgują projektowane obciążenia podatkowe. Już w chwili obecnej zagraniczni potentaci branży zrezygnowali z polskich łupków i za ExxonMobil wycofali się również Marathon Oil i kanadyjski Talizman Energy.

Największym problemem sektora OZE w chwili obecnej jest oczekiwanie na dedykowaną ustawę wchodzącą w skład trójpaku energetycznego, którego termin wprowadzenia do polskiego porządku prawnego był już wielokrotnie przesuwany. Braki regulacyjne spowodowały zastój branży i wstrzymanie inwestycji, a w połączeniu z załamaniem się systemu wsparcia, przyczyniło się do wycofania zagranicznych graczy działających na rynku energetyki wiatrowej takich jak duński DONG Energy czy hiszpańska Iberdrola.

Budowa nowych elektrowni, bloków energetycznych czy w końcu elektrowni atomowej, chociaż jest bardziej złożona ze względu na charakter takich inwestycji jak i status potencjalnych inwestorów, to jednak i oni zmuszeni są funkcjonować w niepewnych realiach. Brak regulacji w postaci trójpaku energetycznego, czyli brak nowej ustawy Prawo energetyczne, niejasna kwestia współspalania, zmiany ustawy z 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 264) i wreszcie, jakże istotna, ustawa o korytarzach przesyłowych, nie sprzyjają projektowanym inwestycjom. Należy wskazać na szczególną rolę ustawy o korytarzach przesyłowych, która jest niezbędna dla dalszego rozwoju i modernizacji sieci przesyłowych, a zatem również dla zwiększenia dostępnych mocy przesyłowych.

Podsumowując, brak podstawowych regulacji, niezależnie od przyjęcia tzw. małego trójpaku energetycznego, który to został podpisany przez Prezydenta RP w dniu 16 sierpnia 2013 r., czyni polski sektor energetyczny trudnym dla inwestorów. Brak kompleksowych regulacji w branży wydobywczej, w branży źródeł odnawialnych, odnośnie rynku gazu czy w końcu w zakresie źródeł konwencjonalnych powodują, że sektor energetyczny jawi się jako ryzykowny i niepewny. Jako taki, nie sprzyja nowym inwestycjom oraz może zniechęcić potencjalnych, jak i już zaangażowanych zagranicznych inwestorów, dla których alternatywą mogą być inne państwa, w tym te sąsiadujące z Polską, gdzie sektor energetyczny opiera się o stabilniejsze i bardziej transparentne ramy prawne.