Kancelaria Chałas i Wspólnicy Ambasadorem Polskiej Gospodarki

Już po raz trzeci Kancelaria Chałas i Wspólnicy otrzymała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki. Tym razem została uhonorowana w kategorii Partner Firm Zagranicznych.

Konkurs, w którym przyznaje się powyższy tytuł jest ogólnopolskim, niekomercyjnym przedsięwzięciem skierowanym do członków Bussines Center Club. Przedsiębiorcy kwalifikowani są do wyróżnień w czterech kategoriach: Eksporter, Partner Firm Zagranicznych, Marka Europejska, Kreator Rozwiązań XXI w. Nadrzędnym zadaniem konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorców osiągających sukcesy na międzynarodowych rynkach, promowanie dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych, jak również zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promocję polskiej gospodarki, kultury a także inicjatyw społecznych.

Kancelaria Chałas i Wspólnicy wystartowała z programem Client Care

17 września br. w warszawskim biurze Kancelarii  Chałas i Wspólnicy odbyło się spotkanie dla Klientów kancelarii,  dotyczące zmian w podatkach CIT i VAT, które będą obowiązywały w 2014 r.  Moderatorem spotkania był mec. Marek Kozłowski, który w przejrzysty sposób  przedstawił rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu po wprowadzeniu nowelizacji zasad rozliczania podatków CIT i VAT w 2014 r.

Bezpłatne spotkania tematyczne są częścią programu Client Care, który realizuje Kancelaria Chałas i Wspólnicy. Kolejne spotkanie z tego cyklu odbędzie się w październiku.

Ukraina coraz bliżej strefy wolnego handlu z Unią Europejską.

18 września 2013 r. Gabinet Ministrów Ukrainy jednogłośnie zatwierdził tekst umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Przeważająca część umowy dotyczy strefy wolnego handlu, która przewiduje likwidację lub istotne zmniejszenie opłat celnych dla 95% towarów, którymi handlują pomiędzy sobą strony umowy. Eksperci zapowiadają zwiększenie zysków dla podmiotów gospodarczych działających w branży rolniczej oraz spożywczej (szczególnie eksport-import cukru i zbóż, produkcja drobiu). Polskie i  ukraińskie przedsiębiorstwa rozpoczęły już działania  zmierzające do nawiązania kontaktów w świetle wprowadzenia w życie umowy o strefie wolnego handlu.

Kancelaria Chałas i Wspólnicy współgospodarzem seminarium BCC : „Rola Zarządu a Przestępstwa Gospodarcze”

17 września br. w siedzibie Bussines Center Club odbyło się seminarium dotyczące Roli Zarządu A Przestępstwa Gospodarcze. Spotkanie poprowadzili: Mec. Paweł Borowski i Prezes BS Agency Michał Rapacki. Seminarium obejmowało zarówno zagadnienia prawne, jak również praktyczne podejście do problemów z jakimi powinien liczyć się każdy przedsiębiorca, zarząd czy osoba decyzyjna dbająca o bezpieczne prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych. Nadrzędnym celem było wskazanie i opisanie w przystępny sposób sytuacji stanowiących zagrożenia dla działalności gospodarczej oraz zaprezentowanie sposobów w jaki należy reagować w sytuacji popełnionego na szkodę firmy przestępstwa.

 

Relacja z seminarium znajduje się tutaj.

Białoruś: Skrócenie czasu przeprowadzania kontroli pociągów towarowych na granicy z Białorusią

Zmiany do Państwowego Programu Rozwoju Potencjału Tranzytowego na Białorusi, w szczególności, ustalony został obowiązek Kolei Białoruskich do podejmowania działań w celu skrócenia czasu na przeprowadzenie kontroli pociągów towarowych na białorusko-polskich przejściach granicznych w celu zwiększenia tranzytu pomiędzy krajami Azji Południowo-Wschodniej i Europy Zachodniej.
Odpowiednia Uchwała Rady Ministrów Republiki Białorusi weszła w życie w dniu 28 sierpnia 2013 r.

Białoruś: Zwiększenie stawki podatku akcyzowego na paliwo

29 sierpnia 2013 r. zostały zwiększone stawki podatku akcyzowego na paliwo: 45% – na benzynę i 70% – na olej napędowy. Od 3 września сeny na stacjach paliw wzrosły średnio o 5%. Minister gospodarki Białorusi Mikałaj Snapkou wyjaśnił, że to jest związane z „naszymi zobowiązaniami wobec państw Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej do ujednolicenia polityki akcyzowej”.

Stabilny polski sektor energetyczny

Medialnym tematem od dłuższego czasu jest szeroko rozumiany polski mix energetyczny oraz kwestie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Czy jednak, biorąc pod uwagę stan prawny dotyczący tego sektora, możemy w ogóle mówić o rozwoju, a tym bardziej różnorodności i niezależności?

Branża energetyczna jak żadna inna wymaga stabilnego i możliwie przejrzystego stanu prawnego. Inwestycje w tym sektorze, które często mają charakter strategiczny i są wysoce kapitałochłonne, wymagają jasnych zasad umożliwiających kalkulację ich opłacalności oraz prawdopodobieństwo i stopę zwrotu. Niezależnie od kategorii inwestycji, czy to w odwierty gazu łupkowego, farmy wiatrowe lub fotowoltaiczne, działalność na rynku gazu, nowe bloki elektrowni czy w końcu planowaną elektrownię jądrową, jednolity system regulacji zapewniający stabilność i gwarantujący ciągłość wprowadzonych mechanizmów jest niezbędny.

Jak wygląda polska rzeczywistość? Zaczynając od sfery wydobywczej i szeroko komentowanego na szczeblu europejskim wydobycia gazu łupkowego – brak dedykowanego aktu prawnego. Chociaż prace legislacyjne nad dostosowaniem regulacji trwają, to wciąż stan prawny w sposób znaczący odbiega od przyjaznych inwestorom standardów, a uczucie to dodatkowo potęgują projektowane obciążenia podatkowe. Już w chwili obecnej zagraniczni potentaci branży zrezygnowali z polskich łupków i za ExxonMobil wycofali się również Marathon Oil i kanadyjski Talizman Energy.

Największym problemem sektora OZE w chwili obecnej jest oczekiwanie na dedykowaną ustawę wchodzącą w skład trójpaku energetycznego, którego termin wprowadzenia do polskiego porządku prawnego był już wielokrotnie przesuwany. Braki regulacyjne spowodowały zastój branży i wstrzymanie inwestycji, a w połączeniu z załamaniem się systemu wsparcia, przyczyniło się do wycofania zagranicznych graczy działających na rynku energetyki wiatrowej takich jak duński DONG Energy czy hiszpańska Iberdrola.

Budowa nowych elektrowni, bloków energetycznych czy w końcu elektrowni atomowej, chociaż jest bardziej złożona ze względu na charakter takich inwestycji jak i status potencjalnych inwestorów, to jednak i oni zmuszeni są funkcjonować w niepewnych realiach. Brak regulacji w postaci trójpaku energetycznego, czyli brak nowej ustawy Prawo energetyczne, niejasna kwestia współspalania, zmiany ustawy z 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 264) i wreszcie, jakże istotna, ustawa o korytarzach przesyłowych, nie sprzyjają projektowanym inwestycjom. Należy wskazać na szczególną rolę ustawy o korytarzach przesyłowych, która jest niezbędna dla dalszego rozwoju i modernizacji sieci przesyłowych, a zatem również dla zwiększenia dostępnych mocy przesyłowych.

Podsumowując, brak podstawowych regulacji, niezależnie od przyjęcia tzw. małego trójpaku energetycznego, który to został podpisany przez Prezydenta RP w dniu 16 sierpnia 2013 r., czyni polski sektor energetyczny trudnym dla inwestorów. Brak kompleksowych regulacji w branży wydobywczej, w branży źródeł odnawialnych, odnośnie rynku gazu czy w końcu w zakresie źródeł konwencjonalnych powodują, że sektor energetyczny jawi się jako ryzykowny i niepewny. Jako taki, nie sprzyja nowym inwestycjom oraz może zniechęcić potencjalnych, jak i już zaangażowanych zagranicznych inwestorów, dla których alternatywą mogą być inne państwa, w tym te sąsiadujące z Polską, gdzie sektor energetyczny opiera się o stabilniejsze i bardziej transparentne ramy prawne.