Ochrona Wizerunku i Dóbr Osobistych

W dobie mediów społecznościowych, deep fake i innych możliwości stworzonych przez nowe technologie, ochrona wizerunku i dóbr osobistych przybrała zupełnie nowy wymiar wymagający niestandardowego podejścia. Rozumiemy zachodzące zmiany i śledzimy dynamicznie zmieniające się w tym zakresie prawodawstwo,  dzięki czemu doradzamy skutecznie i kompleksowo.

Opis usługi

W ramach doradztwa:

  • podejmujemy kompleksowe działania dotyczące ochrony dóbr osobistych, w tym renomy, wizerunku, dobrego imienia, nazwy (firmy), klienteli,
  • doradzamy w zakresie komercyjnego wykorzystania,
  • stosujemy dedykowane rozwiązania dla klienta uwzględniające konstrukcje prawa autorskiego, cywilnego, nieuczciwej konkurencji, świadczenia usług droga elektroniczną ( e-privacy), danych osobowych, tajemnic prawnie chronionych itd.,
  • reprezentujemy klientów na płaszczyźnie transakcyjnej,
  • reprezentujemy na płaszczyźnie spornej począwszy od rozmów ugodowych poprzez zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi, jak również występujemy w charakterze pełnomocnika bądź obrońcy we wszystkich instancjach w postępowaniach karnych,
  • reprezentujemy w sporach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, na skutek publicznych wypowiedzi, treści artykułów prasowych, postów na portalach społecznościowych itd.,
  • sporządzamy opinie prawne dotyczące naruszenia dóbr osobistych,
  • podejmujemy kompleksowe działania związane z kryzysem medialnym.

Osoby kontaktowe

dr Joanna Uchańska
Partner
 

Napisz do nas