Monitoring znaków towarowych

Opis usługi

W ramach zarządzania znakami towarowymi Klientów oferujemynastępujące usługi:

 

  • Stały monitoring nowych zgłoszeń w Polsce,
  • Stały monitoring nowych zgłoszeń w Unii Europejskiej,
  • Opracowywanie i wnoszenie sprzeciwów,
  • Udział w postępowaniach sprzeciwowych przed Urzędem Patentowym.

UWAGA!

W związku ze zmianą przepisów dotyczących znaków towarowych, od kwietnia 2016 r. Urząd Patentowy nie weryfikuje, czy nowe zgłoszenia naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa do wcześniejszych chronionych znaków towarowych.

Obecnie to na właścicielach chronionych znaków towarowych spoczywa obowiązek stałego monitorowania wszystkich nowych zgłoszeń znaków towarowych, pod kątem ewentualnej kolizji, w szczególności podobieństwa do znaku chronionego.

W praktyce bowiem, jedynym skutecznym sposobem zablokowania możliwości uzyskania ochrony na znak kolizyjny, jest złożenie odpowiedniego sprzeciwu do Urzędu Patentowego. Co ważne, sprzeciw może zostać wniesiony wyłącznie w terminie 3 miesięcy od momentu publikacji informacji o nowym zgłoszeniu znaku towarowego. W związku z tym niezwykle istotne jest stałe bieżące monitorowanie wszystkich nowych znaków towarowych.

Monitoring znaków towarowych, a także innych praw własności przemysłowej, jest dodatkowo niezwykle cennym narzędziem marketingowym. Umożliwia bowiem stałe śledzenie działań konkurencji, w tym uzyskiwanie informacji „z pierwszej ręki” w zakresie nowych produktów lub usług wprowadzanych na rynek. Monitoring nie musi odnosić się wprost do konkretnych znaków towarowych. Istnieje możliwość monitorowania wybranej branży, firmy, produktu czy też usługi.

Osoby kontaktowe

Maciej Priebe
Rzecznik Patentowy
 

Napisz do nas