Zarządzanie rynkiem kontraktowym

Jak zarządzać ryzykiem kontraktowym przy eksporcie towarów i usług do takich krajów jak Białoruś, Kazachstan, Rosja i Ukraina? O tym opowiadać będzie Alena Rzepka, szefowa Departamentu Wschodniego Kancelarii Chałas i Wspólnicy, podczas warsztatów organizowanych 26 kwietnia 2017 w Warszawie

Uczestnicy warsztatów:

  • zdobędą umiejętności samodzielnego poruszania się po rynkach dawnego WNP – w kontekście pozyskiwania i obsługi kontrahentów
  • usystematyzują swoją wiedzę w zakresie sporządzenia umów eksportowych i zabezpieczenia interesów pod kątem niedopuszczenia do sporu sądowego lub egzekwowania należności
  • nauczą się metod weryfikacji kontrahenta
  • dowiedzą się, jakie są najczęściej popełniane błędy przy zawieraniu umów
  • poznają praktyczne aspekty najczęściej wybieranych zabezpieczeń transakcji, a także pułapki zastosowania niektórych z nich
  • dowiedzą się o możliwościach dochodzenia roszczeń z ominięciem długich postępowań sądowych

Celem spotkania jest zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy, która umożliwi nie tylko podjęcie racjonalnej i świadomej decyzji w zakresie wyboru kontrahenta i ułożenia właściwych stosunków handlowych z nim, ale też pokaże, jak podmiot, który eksportuje na rynki wschodnie, powinien przygotować się do tego procesu, aby zagwarantować sobie sukces, oraz jakie ryzyka powinien brać pod uwagę.

Więcej na http://www.gazetaprawna.pl/konferencje/wschod/

Zapraszamy.