Walidacje patentów europejskich

Po udzieleniu patentu europejskiego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) uprawniony, w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji (publikacja B1), zobowiązany jest przeprowadzić jego walidację przed Urzędem Patentowym RP.

Opis usługi

Kancelaria Chałas i Wspólnicy zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę procesu walidacji w Polsce, w tym:

  • Opracowywanie specjalistycznych tłumaczeń,
  • Opracowywanie i składanie kompletnej dokumentacji w procedurze walidacji w Urzędzie Patentowym,
  • Obsługę wezwań z UPRP w trakcie rozpatrywania walidacji.

Osoby kontaktowe

Maciej Priebe
Rzecznik Patentowy
 

Napisz do nas