Wygrana w sprawie polisolokat

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnich dniach Sąd Okręgowy w Warszawie w całości uwzględnił powództwo wniesione przez naszych Klientów przeciwko AXA Życie TU S.A. i zasądził 117.095 złotych tytułem zwrotu opłaty od wykupu oraz opłaty likwidacyjnej, pobranych w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty). To kolejny sukces naszego zespołu w sporach sądowych z AXA Życie TU S.A. Klientów reprezentował r. pr. Adrian Mackiewicz.