Prawo spółek i ład korporacyjny

Skuteczne i kompleksowe doradztwo prawne dla firm to główny obszar naszej działalności. Strategicznie wspieramy procesy zachodzące w przedsiębiorstwach przedstawiając najbardziej optymalne rozwiązania biznesowe.

Opis usługi

Doradztwo korporacyjne obejmuje w szczególności:

  • tworzenie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym struktur holdingowych o międzynarodowym zasięgu,
  • wewnątrzgrupowe łączenia i restruktruryzacje oraz likwidacje,
  • działalność organów spółek i przygotowanie stosownych dokumentów, takich jak dokumenty statutowe, uchwały, regulaminy i umowy wspólników,
  •  zmiany struktury właścicielskiej spółek, takie jak niestandardowe podwyższenia kapitału zakładowego, przymusowy wykup akcji, czy też ich umarzanie,
  • umowy joint-venture,
  • przygotowanie i negocjacje umów handlowych (umowy sprzedaży, dostawy, dystrybucyjne, agencyjne, ramowe etc.).

Osoby kontaktowe

Jarosław Chałas
Partner Zarządzający
 

Napisz do nas