Obowiązki Zarządów spółek prawa handlowego

Już niebawem, na przełomie III i IV odbędzie się cykl Seminariów Regionalnych pt. „Obowiązki Zarządów spółek prawa handlowego”. Jednym z prelegentów będzie mec. Tomasz Mihułka, partner z naszej Kancelarii.

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom spotkania wiedzy z zakresu obowiązków członków zarządów, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących m.in.: praw i obowiązków członka zarządu, odpowiedzialności członka zarządu względem spółki, odpowiedzialności członka zarządu względem osób trzecich, odpowiedzialności karnej, administracyjnej i skarbowej. Spotkania odbędą się w czterech miastach: Gniezno, Wrocław, Bochnia, Białystok.