Spotkanie doradcze BCC: „Ocena należytej staranności wg metodyki Ministerstwa Finansów z 2018 r. – co robić lub czego nie robić, aby nie być uznanym za uczestnika oszustwa VAT

Już 6 września dr Alicja Tołwińska – doradca podatkowy z naszej Kancelarii, poprowadzi spotkanie doradcze Business Center Club dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz audytorów wewnętrznych i pracowników działów controllingu, pt. „Ocena należytej staranności wg. metodyki Ministerstwa Finansów z 2018 r – co robić lub czego nie robić, aby nie być uznanym za uczestnika oszustwa VAT”.

Celem spotkania jest zapoznanie członków Business Centre Club z wydaną w kwietniu br. przez Ministerstwo Finansów „Metodyką w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Podczas spotkania omówione zostaną szczegółowo okoliczności decydujące o zachowaniu należytej staranności, jakie weryfikowane będą w przypadku podjęcia postępowań kontrolnych, wskazane zostaną również ryzyka utraty prawa do odliczenia podatku VAT od nabyć, mimo spełniania ogólnych zasad dotyczących weryfikacji kontrahentów powołanych ww. dokumencie.