Kongres Ekspertów rynku Odnawialnych Źródeł Energii

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy była organizatorem Kongresu Energetyczny Przełom, który odbył się 30 października 2008 r. w siedzibie Business Center Club w Warszawie. Gościliśmy ponad 120 osób, a wśród nich przedstawicieli Parlamentu, Ministerstw, samorządów terytorialnych i gospodarczych, przedsiębiorców, organizacji skupiających ekspertów w dziedzinie OZE. Zakres tematyczny omawianej na Kongresie problematyki oraz udział decydentów i specjalistów najwyższej klasy w przedmiotowej dziedzinie wywołał ogromne zainteresowanie najszerszych gremiów więcej