Szkolenie: ,,Podatkowa grupa kapitałowa jako narzędzie optymalizacji podatkowej’’ 23.03.2016 r. Warszawa

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwarzają podstawy do optymalizacji dochodów z wykorzystaniem podatkowych grup kapitałowych. Przepisy umożliwiają nadanie grupie spółek kapitałowych, która spełnia określone warunki, szczególnego statusu podatnika podatku dochodowego, odróżniającego tę grupę od innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom od naszych Klientów, zapraszamy na szkolenie z zakładania Podatkowej Grypy Kapitałowej, które poprowadzi Mecenas Tomasz Strzałkowski.

Prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie stwarza szansę na istotne oszczędności podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych. W tym kontekście za atrakcyjne należy uznać prawo do kumulacji dochodów i strat poszczególnych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową, możliwość zawieszenia okresu rozliczenia straty oraz szczególne regulacje dotyczące cen transferowych.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych tematem Podatkowych Grup Kapitałowych. Odbędzie się 23 marca 2016 r. w Warszawie.

Szkolenie: „Odpowiedzialność Członków Zarządu. Prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów oraz najlepsza praktyka zarządcza’’ 26 – 27.04.2016 r. Warszawa

Zapraszamy na szkolenie dedykowane Członkom Zarządu, które poprowadzą wybitni specjaliści: mecenas Jarosław Chałas, mecenas Marcin Paczewski oraz mecenas Katarzyna Krawczyk.

Funkcja członka zarządu czy rady nadzorczej wiąże się z renomą, ale również z odpowiedzialnością. Jej zakres jest szeroki, obejmuje nie tylko działalność na rzecz firmy, ale również skrupulatne wypełnianie zobowiązań wobec różnych instytucji. Za niewłaściwe wykonanie obowiązków grozi kara grzywny, a w pewnych sytuacjach nawet kara więzienia. Warto poznać z jakich obowiązków należy się wywiązywać i jakie praktyki stosować by ich nie zaniedbywać. Efektywne Zarządzanie firmą jest wynikiem doświadczenia i wiedzy, które pozwalają mimo wszelkich barier, realizować biznesowe plany i osiągać sukcesy w tym zakresie. Szkolenie uzbroi uczestników w narzędzia oraz wiedzę pozwalającą w sposób bezpieczny realizować nawet najbardziej ofensywne działania biznesowe. Przygotuje managerów w 100% na wszelkie trudne sytuacje, których wcześniej z obawy przed niezidentyfikowaną możliwością ponoszenia odpowiedzialności, paraliżowały proces decyzyjny. Po tym szkoleniu uczestnicy staną się skuteczniejsi i twardsi, i to na nieporównywalnym do czegokolwiek poziomie.

Dwudniowe szkolenie dedykowane jest kadrze zarządzającej oraz kadrze kierowniczej, odbędzie się 26 – 27 kwietnia 2016 r.

Program szkolenia dostępny pod linkiem: http://www.cs-re.pl/events/odpowiedzialnosc-zarzadu/

lewiatan

Patronat merytoryczny nad szkoleniem objęła Konfederacja Lewiatan.