Jesteśmy zorientowaną na cel kancelarią prawną z ponad 25-letnim doświadczeniem w skutecznym doradztwie prawnym dla biznesu. Dzięki wiedzy zdobytej przez lata współpracy z dużymi podmiotami gospodarczymi m.in. z sektora energetycznego, farmaceutycznego, informatycznego, chemicznego, petrochemicznego, spożywczego czy FMCG, potrafimy pomóc w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.

Wyróżnia nas umiejętność wykrywania potencjalnego ryzyka we wstępnej fazie działań i skuteczne poszukiwanie alternatywnych rozwiązań budujących biznes. Jesteśmy partnerem przedsiębiorców w krytycznych momentach, które mają znaczący wpływ na funkcjonowanie firm. Rozumiemy biznes i jego potrzeby, dlatego oferujemy pełne spektrum działań zmierzających do maksymalnego wykorzystania potencjału firm, z którymi współpracujemy.

Skuteczność naszych działań zawdzięczamy unikatowemu Zespołowi, który jest złożony z wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W ramach projektów tworzymy efektywne zespoły łączące kompetencje, aby kompleksowo zajmować się powierzanymi sprawami.

Specjalizujemy się w:

  • prawie gospodarczym,
  • fuzjach i przejęciach,
  • procesie i arbitrażu,
  • własności intelektualnej,
  • lifescience & healthcare,
  • nowych technologiach i ochronie informacji,
  • obsłudze rynków wschodnich.
W ramach naszych struktur świadczymy też usługi z zakresu doradztwa podatkowego i księgowego. Należymy do międzynarodowej sieci kancelarii Zumpano, Patricios & Winker, dzięki czemu mamy dostęp do międzynarodowych ekspertyz i nasze doradztwo dla biznesu wykracza poza granice Polski. Jest tylko jedna kancelaria Chałas i Wspólnicy, dla której Twój biznes to nasza sprawa.

Partnerzy

Jarosław Chałas

Partner Zarządzający
Partner Zarządzający, ceniony specjalista w zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. Doświadczony znawca prawa kontraktów. Doradzał kluczowym polskim przedsiębiorcom i grupom kapitałowym przy projektach restrukturyzacyjnych oraz inwestycyjnych.

Piastował funkcję członka władz wielu spółek, m.in. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Messenger Service Stolica SA (obecnie UPS Polska Sp. z o.o.), Członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze Holding SA czy Członka Zarządu Fundacji International Leaders Forum. Przez wiele lat był też ekspertem Business Centre Club w zakresie prawa gospodarczego, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan i Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz członkiem zarządu Baltic Bussines Forum.

Autor licznych publikacji i wielu książek z zakresu prawa gospodarczego. Jeden z najbardziej opiniotwórczych ekspertów prawa w Polsce, był gospodarzem autorskiego programu w TVN-CNBC.

Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Optymista Roku 2017, Osobowość Roku 2016, Top-5 partnerów zarządzających Gazety Finansowej 2016, Menadżer Roku 2010.

Halina Kwiatkowska

Partner
Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć. Autorytet z zakresu prawa pracy i prawa podatkowego.

Doradzała w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym w połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek oraz w procesach związanych z pozyskiwaniem kapitału, zarówno poprzez rynek publiczny, jak i private equity.

Arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Współautorka wielu pozycji komentarzowych, m.in. Komentarzy do Kodeksu Pracy czy Komentarza do ustawy o ujawnianiu informacji gospodarczych.

Maciej Priebe

Partner
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności przemysłowej.

Zajmuje się doradztwem w zakresie uzyskiwania i zarządzania prawami do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów, na obszarze Polski, Unii Europejskiej oraz szeregu innych krajów świata.

Ceniony ekspert w zakresie wycen wartości praw własności przemysłowej dla celów transakcyjnych, dowodowych oraz informacyjnych. Doradza w zakresie opracowywania strategii biznesowych i podatkowych z uwzględnieniem praw własności przemysłowej.

Zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie (Szwajcaria).

Prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach, w szczególności dotyczących prawa do znaków towarowych. Autor wielu publikacji dotyczących prawa własności przemysłowej.
Joanna Uchańska

dr Joanna Uchańska

Partner
Szef Praktyki Life Science and Healthcare oraz wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w life science, przede wszystkim w branżach biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, spożywczej i beauty. Posiada również wieloletnie doświadczenie w obszarze IP, prawa patentowego, prawa cywilnego oraz w zakresie praw człowieka. Doradza klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym. Członek organizacji branżowych, w tym Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Uczestniczy w pracach legislacyjnych w ramach konsultacji publicznych, m.in. dotyczących prawa własności przemysłowej, prawa patentowego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i branżowych w tematyce prawa własności intelektualnej (prawa patentowego), prawa cywilnego oraz prawa medycznego, farmaceutycznego, spożywczego, w tym współautor drugiego wydania „Prawa patentowego” M. du Valla pod red. E. Traple.

Prelegentka licznych konferencji, szkoleń i warsztatów w kraju oraz za granicą (w Europie i na Dalekim Wschodzie). Od wielu lat wykładowca studiów podyplomowych prawa karnego skarbowego i gospodarczego, oraz prawa medycznego na WPiA UJ. Współwykonawczyni międzynarodowego projektu zajmującego się badaniem zdolności patentowej wynalazków i stworzeniem unikatowej metody badania zdolności patentowej.

Marek Kamiński

Partner
Szef Praktyki Prawa Korporacyjnego. Doktorant Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie własności intelektualnej. Specjalizuje się w doradztwie na rynku start-upów, zarówno w procesach inwestycyjnych w fazie seed, jak i w kolejnych rundach finansowania. Posiada szerokie kompetencje w zakresie prawa korporacyjnego, a zwłaszcza w procesach inwestycyjnych, fuzjach i przejęciach oraz restrukturyzacjach.

Doświadczony menedżer spółek z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży technologicznej i informatycznej. Ekspert w obszarze scouting’u, analizy modeli biznesowych oraz zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych. Zajmuje się doradztwem strategicznym w branży technologicznej, tworzeniem reguł ładu korporacyjnego i compliance. Ma szeroką wiedzę o krajowych i europejskich rynkach finansowych.

Specjalizuje się w restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji prawno-finansowej. Wielokrotnie doradzał w trudnych procesach inwestycyjnych. Dysponuje bogatym doświadczeniem w reorganizacji przedsiębiorstw, włączając w to rozwiązania z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz postępowania o zawarcie układu lub likwidację pre-pack.

Jest gorącym zwolennikiem zwinnych metodyk prowadzenia projektów (agile) oraz przebudowy przedsiębiorstw w duchu filozofii lean.