Czym jest Innovation Box?

Czym jest Innovation Box?

Innovation Box jest zachętą podatkową, która pozwala płacić niższy podatek przedsiębiorstwom, które osiągają przychody z praw własności intelektualnej powstałej w wyniku prac badawczo rozwojowych B+R. IP Box pozwala na zmniejszenie stawki podatku dochodowego z 19% do 5% dla dochodów kwalifikowanych.

 

Co to są kwalifikowane dochody?

Ustawodawca wymienia w sposób enumeratywny dochody kwalifikowane z praw własności intelektualnej. Należą do niego:

  • prawo do wynalazku (patenty),
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
  • autorskie prawo do programu komputerowego.

 

Jaki dochód kwalifikuje się do zastosowania preferencyjnej stawki podatku?

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód osiągnięty przez podatnika:

  • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi; Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej „zawarty” w cenie danego towaru lub usługi ustalany ma być w oparciu o zasadę ceny rynkowej wynikającą z przepisów art. 25 ustawy o PIT.
  • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

 

Dla kogo jest IP Box?

Preferencyjna stawka podatku skierowania jest do wszystkich podatników PIT oraz CIT, którzy prowadzą działalność kwalifikującą się jako działalność badawczo-rozwojowa i osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Co istotne, preferencja IP Box może mieć zastosowanie również do zagranicznego podatnika, osiągającego dochody na terytorium Polski z prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego w Polsce stałego zakładu.

 

Jak można zastosować IP Box?

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencyjnej stawki podatku dochodowego jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w okresie jego ochrony.