Konferencja dot. suplementów diety z dr Uchańską

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM po raz kolejny organizuje konferencję pn. „Suplementy diety z naukowego punktu widzenia”, która odbędzie się 23 i 24 stycznia na platformie MS Teams. Wśród prelegentów wystąpi dr Joanna Uchańska, partner, szef działu Life science & Healthcare w naszej kancelarii. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tegoroczne wydarzenie zostało podzielone na dwa dni, aby przekazać jak najwięcej informacji. Pierwszego dnia zapoznanie z tematyką suplementów diety umożliwi wykład wprowadzający. Po prezentacji warto wziąć udział w panelu dyskusyjnym, gdzie eksperci w tym obszarze, odpowiedzą na wszystkie pytania, zadane przez uczestników. W trakcie drugiego dnia odbędą się webinary dotyczące bardziej szczegółowych zagadnień. Specjaliści podzielą się swoim doświadczeniem między innymi w zakresie suplementacji w ciąży i podczas laktacji oraz wspomną o skuteczności kuracji oferowanych na poprawę pamięci i koncentracji.

Wydarzenie jest wyjątkową okazją do nabycia tak kompleksowej i szerokiej wiedzy. Organizatorzy zachęcają do udziału każdego, kto chce zapoznać się z faktami, znajdującymi poparcie w nauce.

Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na Facebooku.

Rejestracja jest dostępna tutaj.

Drugie Śniadanie VIP z mec. Uchańską już niebawem!

Zapraszamy szczególnie branżę Beauty, Wyrobów Medycznych, Spożywczą i Suplementów Diety.

Branża life science przyspiesza niemal z dnia na dzień. W ślad za nią próbuje podążać legislacja – z jednej strony odpowiadając na potrzeby branży i zmieniające się trendy, z drugiej mając na uwadze ochronę konsumentów. Jak odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i minimalizować ryzyka prawne? Jak radzić sobie z kolejnymi obciążeniami, w tym podatkowymi? 

Na te i na wiele innych pytań odpowie dr Joanna Uchańska, Partner, Radca Prawny, Szef Działu Life Science & Healthcare z Kancelarii Chałas i Wspólnicy, podczas najbliższego śniadania VIP Klastra Life Science, które odbędzie się już 14 lutego.

Poruszymy szereg zagadnień dotyczących następujących tematów:

Branża Beauty i medycyna estetyczna:

od roku obowiązuje nowa ustawa o produktach kosmetycznych. Od 1 lipca 2019 r. producenci kosmetyków są zobowiązani stosować nowe deklaracje marketingowe, jednak poważniejsze wyzwanie czeka branżę beauty od 26 maja tego roku. W przyszłym roku miną 3 lata od momentu przyjęcia przez Unię Europejską nowych przepisów dotyczących wyrobów medycznych. W tym roku dobiega końca okres przejściowy i pojawi się kolejna regulacja, która wprowadzi ważne zmiany dla branży medycyny estetycznej. Podczas spotkania opowiemy, dlaczego musi ona przygotować się na zaostrzone przepisy nadzoru i bezpieczeństwa. Wyjaśnimy meandry dyskusji o statusie zabiegów nieleczniczych z wykorzystaniem toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego czy laserów IPL i produktów do mezoterapii. Opierając się na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wyrobów medycznych zostaną znacząco doprecyzowane dotychczasowe regulacje unijne w tym obszarze. W nowych przepisach, a dokładniej w Załączniku XVI, jest mowa o produktach i sprzęcie wykorzystywanych także do zabiegów estetycznych. Przeanalizujemy zatem status wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego, preparatów do mezoterapii, sprzęt do liposukcji, lipolizy lub lipoplastyki, laserów, a także lamp LED, soczewek kontaktowych czy produktów przewidzianych do całkowitego lub częściowego wprowadzenia substancji za pomocą igły. Na końcu zarekomendujemy możliwe środki do podjęcia zarówno przez producentów narzędzi i preparatów, w tym do użytku profesjonalnego, jak również przez podmioty prowadzące salony medycyny estetycznej. Udzielimy kilku cennych wskazówek, jak prowadzić wzorową dokumentację w gabinecie medycyny estetycznej w świetle nowych przepisów.

Podatki określone w projekcie ustawy o wyborach prozdrowotnych:

pod koniec 2019 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. W projekcie zaproponowano m.in. nałożenie dodatkowej opłaty na:

1) napoje z dodatkiem monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące;

2) napoje alkoholowe w opakowaniach o małej objętości (do 300 ml) czy

3) reklamę suplementów diety.

Najwięcej kontrowersji wzbudził podatek dotyczący reklamy suplementów diety. Opowiemy o jego najważniejszych mankamentach, a także obecnym statusie projektu. Przedstawimy, jakie założenia i tezy znalazły się w początkowym projekcie oraz dlaczego miały niewłaściwy kształt i kierunek.

Branża spożywcza i suplementowa:

Blok I będzie poświęcony najnowszym wiadomościom dotyczącym maksymalnych poziomów substancji i witamin w suplementach diety.

W ubiegłym roku Główny Inspektorat Sanitarny, w kolejnych transzach, określał maksymalne ilości witamin i składników mineralnych w suplementach dla osób dorosłych. Na zebraniu Zespołu ds. Suplementów Diety, działającym przy GIS, wskazano maksymalną ilość witaminy C, witaminy A, witaminy B12, kwasu foliowego, niacyny, manganu, żelaza czy cynku w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety. Nowe uchwały spowodowały wiele wątpliwości wśród producentów na rynku. W jaki sposób należy się do nich stosować i czy w ogóle należy to zrobić? Co oznaczają one dla branży? Czy są wiążące, czy nie dla branży?

Blok II  będzie zawierał odniesienie do zasad oceny bezpieczeństwa składników dokonywanych przez Komisję Europejską i ponownego uruchomienia stosowania art. 8 Rozporządzenia 1925/2006 na przykładzie postępowania dotyczącego monakoliny K pozyskiwanej z czerwonego ryżu, aloesu i aloiny jako nośników hydroksyantracenów.

Czekamy na Państwa w piątek, 14 lutego 2020 roku, o godzinie 9:00, w restauracji Kolanko No 6, przy ul. Józefa 17 na krakowskim Kazimierzu!

Serdecznie zapraszamy do zapisów przez: formularz

Posted in Bez kategorii

Seminarium w Biurze RPO – „Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami”

14 czerwca 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje seminarium naukowe połączone z prezentacją monografii pt. „Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami”.

Postęp w obszarze medycyny i biotechnologii niesie za sobą szereg wymiernych korzyści zarówno dla pacjenta, jak i dla państwa. Niemniej wiąże się z nim również wiele zagrożeń dla konstytucyjnych praw i wolności jednostki o charakterze podstawowym, w szczególności prawa do życia, zdrowia i samostanowienia czy prawa do prywatności.

dr Jonnna Uchańska, Szef Praktyki Life Science & Healthcare, przedstawi case study „Między człowiekiem a patentem – uwagi na tle przepisów o ochronie wynalazków biotechnologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki genów i wyłączeń patentowania”.

Program seminarium w Biurze RPO:

 1. 11.30-11.45 otwarcie seminarium, dr Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
 2. 11.45-11.55 prezentacja monografii, mec. Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Anna Białek, Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
 3. 11.55-12.10 Kilka refleksji na temat granic dopuszczalnej prawem ingerencji w ludzki genom. Uwagi na tle Konwencji Biomedycznej, prof. Joanna Haberko, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 4. 12.10-12.35 Człowiek zmodyfikowany – możliwości i zagrożenia, prof. Ewa Bartnik, Instytutu Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 5. 12.35-13.00 Bonum futurum. Kilka uwag o granicach rozwoju nauki, dr Joanna Różyńska, Przewodnicząca Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 6. 13.00-13.25 Między człowiekiem a patentem – uwagi na tle przepisów o ochronie wynalazków biotechnologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki genów i wyłączeń patentowania – case study, dr Joanna Uchańska, Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego, Katedra Prawa Karnego, WPiA UJ, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy
 7. 13.25-13.40 dyskusja
 8. 13.40-13.50 podsumowanie i zamknięcie seminarium

Szkolenie – Nowa ustawa o produktach kosmetycznych – Wprowadzanie kosmetyków do obrotu w UE, komunikacja i reklama produktów kosmetycznych.

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez mec. dr Joannę Uchańską:

Nowa ustawa o produktach kosmetycznych – Wprowadzanie kosmetyków do obrotu w UE, komunikacja i reklama produktów kosmetycznych – Obowiązujące przepisy, wytyczne, dobre praktyki

W szkoleniu między innymi:

 1. Najważniejsze otoczenie prawne dla branży kosmetycznej.
 2. Wprowadzanie kosmetyków do obrotu w Unii Europejskiej.
 3. Komunikacja i reklama produktów kosmetycznych.

Termin: 4 czerwca 2019 r.

Czas trwania: 8h dydaktycznych (1h dydaktyczna = 45 min)

Więcej informacji na temat szkolenia, szczegółowy program, lokalizację oraz koszty, znajdą Państwo pod tym linkiem. 

Bezpłatny webinar – Deklaracje marketingowe dla produktów kosmetycznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar prowadzony przez mec. dr Joannę Uchańską pt.:

Deklaracje marketingowe dla produktów kosmetycznych – co nowego od 1 lipca 2019? Jak należy się przygotować?

Spotkanie on-line już 25 kwietnia w godzinach 14.00-15.00.

Program oraz więcej informacji o webinarze znajdą Państwo pod tym linkiem.

Posted in Bez kategorii

Partner kancelarii, dr hab. Bogdan Fischer wystąpi na Dniu Ochrony Danych Osobowych

Miło nam poinformować, że 26 lutego 2019 r., Partner kancelarii radca prawny dr hab. Bogdan Fischer wygłosi prelekcję, na Dniu Ochrony Danych Osobowych.

Przedstawi on temat: Cyberbezpieczeństwo a rodo.

Więcej informacji na temat samego wydarzenia, znajdą Państwo tutaj

Spotkanie doradcze BCC: „Ocena należytej staranności wg metodyki Ministerstwa Finansów z 2018 r. – co robić lub czego nie robić, aby nie być uznanym za uczestnika oszustwa VAT

Już 6 września dr Alicja Tołwińska – doradca podatkowy z naszej Kancelarii, poprowadzi spotkanie doradcze Business Center Club dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz audytorów wewnętrznych i pracowników działów controllingu, pt. „Ocena należytej staranności wg. metodyki Ministerstwa Finansów z 2018 r – co robić lub czego nie robić, aby nie być uznanym za uczestnika oszustwa VAT”.

Celem spotkania jest zapoznanie członków Business Centre Club z wydaną w kwietniu br. przez Ministerstwo Finansów „Metodyką w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Podczas spotkania omówione zostaną szczegółowo okoliczności decydujące o zachowaniu należytej staranności, jakie weryfikowane będą w przypadku podjęcia postępowań kontrolnych, wskazane zostaną również ryzyka utraty prawa do odliczenia podatku VAT od nabyć, mimo spełniania ogólnych zasad dotyczących weryfikacji kontrahentów powołanych ww. dokumencie.

Szkolenie: Jak zatrudniać cudzoziemców? – aspekty prawne oraz praktyczne wskazówki związane z legalizacją pracy cudzoziemców w Polsce


Nowy termin szkolenia: 25.09.2018 r. Informacje o lokalizacji – wkrótce.

Według najnowszych danych liczba cudzoziemców zatrudnianych w Polsce systematycznie wzrasta. Jak zatrudniać cudzoziemców? – aspekty prawne oraz praktyczne wskazówki związane z legalizacją pracy cudzoziemców w Polsce, to szkolenie dedykowane dla pracodawców, którzy zamierzają zatrudniać lub aktualnie zatrudniają cudzoziemców. Celem szkolenia jest rozszerzenie i pogłębienie świadomości pracodawców w zakresie obowiązków jakie na nich ciążą w związku z zatrudnianiem cudzoziemców jak i przedstawieniem procedur związanych z uzyskiwaniem zezwolenia na pracę dla pracownika.

Dla kogo przeznaczone szkolenie:

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planują zatrudniać bądź zatrudniają cudzoziemców.

Więcej o szkoleniu, rejestracja na stronie:

https://www.szkolenia.chwp.pl/produkt/jak-zatrudniac-cudzoziemcow-aspekty-prawne-oraz-praktyczne-wskazowki-zwiazane-z-legalizacja-pracy-cudzoziemcow-w-polsce/

 

Szkolenie: Optymalizacja czy przestępstwo podatkowe w świetle nowej polityki fiskalnej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)


Nowy termin szkolenia: 20.09.2018 r. Informacje o lokalizacji – wkrótce.

W trakcie szkolenia zostanie przedstawiona problematyka materialnych i formalnych nieprawidłowości podatkowych, jakie występują w obrocie gospodarczym. Szczegółowo omówione zostaną różnice między zjawiskiem optymalizacji podatkowej, a przestępstwem podatkowym.
Zaprezentowane zostaną główne przyczyny nieprawidłowości podatkowych, formy, optymalizacji zobowiązań podatkowych i kreatywnej księgowości oraz oszustw podatkowych.
Uwadze słuchaczy poddany będzie problem skutków finansowych oraz karnych skarbowych z podejmowanych decyzji podatkowych, których na celu było budowanie nielegalnych form opodatkowania w świetle wyznaczonej strategii administracji skarbowej w zakresie zwalczania oszustw podatkowych

Dla kogo przeznaczone szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za budowanie, ocenę strategii podatkowej oraz podejmowanie decyzji w zakresie ustalania priorytetów polityki finansowej w organizacji.
Skierowane jest w szczególności do osób zarządzających spółkami, menadżerów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo -księgowych, controllingu i audytu wewnętrznego.

Więcej o szkoleniu, rejestracja na stronie:
https://www.szkolenia.chwp.pl/produkt/optymalizacja-czy-przestepstwo-podatkowe-w-swietle-nowej-polityki-fiskalnej-krajowej-administracji-skarbowej/

Serdecznie zapraszamy!