Już 6 września dr Alicja Tołwińska – doradca podatkowy z naszej Kancelarii, poprowadzi spotkanie doradcze Business Center Club dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz audytorów wewnętrznych i pracowników działów controllingu, pt. „Ocena należytej staranności wg. metodyki Ministerstwa Finansów z 2018 r – co robić lub czego nie robić, aby nie być uznanym za uczestnika oszustwa VAT”. Celem spotkania jest zapoznanie członków Business…

Nowy termin szkolenia: 25.09.2018 r. Informacje o lokalizacji – wkrótce. Według najnowszych danych liczba cudzoziemców zatrudnianych w Polsce systematycznie wzrasta. Jak zatrudniać cudzoziemców? – aspekty prawne oraz praktyczne wskazówki związane z legalizacją pracy cudzoziemców w Polsce, to szkolenie dedykowane dla pracodawców, którzy zamierzają zatrudniać lub aktualnie zatrudniają cudzoziemców. Celem szkolenia jest rozszerzenie i pogłębienie świadomości pracodawców w zakresie obowiązków jakie na nich ciążą w związku z zatrudnianiem…

Nowy termin szkolenia: 20.09.2018 r. Informacje o lokalizacji – wkrótce. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiona problematyka materialnych i formalnych nieprawidłowości podatkowych, jakie występują w obrocie gospodarczym. Szczegółowo omówione zostaną różnice między zjawiskiem optymalizacji podatkowej, a przestępstwem podatkowym. Zaprezentowane zostaną główne przyczyny nieprawidłowości podatkowych, formy, optymalizacji zobowiązań podatkowych i kreatywnej księgowości oraz oszustw podatkowych. Uwadze słuchaczy poddany będzie problem skutków finansowych oraz karnych skarbowych…

10 maja, dr Bogdan Fischer, Partner naszej Kancelarii, będzie prelegentem na Ogólnopolskim Forum Monitoringu Wizyjnego 2018. Omówi on temat Przyszłości monitoringu wizyjnego w Polsce w świetle RODO i planowanego rozporządzenia ePrivacy. Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej i zawodowej stał się codziennością, co wywołuje nieustanne dyskusje nie tylko na temat jego skuteczności, ale i legalności. Podczas Ogólnopolskiego Forum Monitoringu Wizyjnego 2018 omówione zostaną zagadnienia legalności i skuteczności monitoringu na tle…

Kancelaria Chałas i Wspólnicy jest partnerem Polskiego Kongresu Prawa Ochrony Danych Osobowych, który odbędzie się 21-22 maja 2018 r. w Warszawie. Organizatorem jest magazyn ODO. Konferencja jest okazją do omówienia w gronie wybitnych ekspertów i praktyków, bieżących problemów wynikających ze stosowania prawa ochrony danych osobowych.  Skierowana jest do wszystkich osób zawodowo zajmujących się tematyką prawa ochrony danych osobowych (m.in. ABI/IOD, prawników, informatyków) w sektorze prywatnym i publicznym….

12 kwietnia radca prawny Maja Wawrzeniuk z naszej Kancelarii, poprowadzi spotkanie doradcze Business Center Club dla członków zarządu, kadry zarządzającej, dyrektorów departamentów prawnych, a także osób zajmujących się compliance, pt. „Problematyka prawa ochrony konkurencji i konsumentów – o czym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca?”. Celem spotkania jest zapoznanie członków Business Centre Club z najważniejszymi i najbardziej problematycznymi zagadnieniami związanymi z prawem ochrony konkurencji i konsumentów….

  15 marca mec. Małgorzata Kosela-Rębowska wzięła udział w zorganizowanej w Łodzi konferencji dla przewoźników drogowych: Technologie w Transporcie – Transport drogowy w nowej gospodarce cyfrowej. Wygłosiła wykład dotyczący nowych regulacji prawnych w zakresie sposobu przewozu ładunku. Omówiła w nim zmiany w prawie unijnym i polskim, a także odpowiedzialność za niewłaściwe mocowanie ładunku. Konferencja została zorganizowana przez Truck & Business Polska w celu przedstawienia zmian najistotniejszych dla działania przewoźników działających…

22 stycznia 2018 r. nasi prawnicy przeprowadzili szkolenie z zakresu aspektów prawnych i praktycznych związanych z zatrudnieniem obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy przez polskich przedsiębiorców. Na szkoleniu szczegółowo omówiono następujące aspekty: I. Pozyskiwanie pracowników ze Wschodu – zagadnienia wprowadzające II. Opodatkowanie wynagrodzenia cudzoziemca za pracę oraz obowiązki uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne III. Umowa o pracę z cudzoziemcem IV. Aspekty praktyczne uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce V. Szczególne…

12 grudnia dr Bogdan Fischer, partner Kancelarii, będzie prelegentem na konferencji: Monitoring wizyjny a unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Omówi prawne aspekty dopuszczalności monitoringu wizyjnego. W ostatnich latach wykorzystanie monitoringu wizyjnego stało się bardzo popularne. Monitoringiem objęte są już nie tylko przestrzenie publiczne ale coraz częściej również i przestrzenie prywatne, np. zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, centa handlowe itd. Brak jasnych przepisów prawnych regulujących…

29 listopada 2017 r. mecenas Miłosz Mazewski poprowadził panel „RODO – co zmieni w praktykach działów kadr i HR?” na Forum Kadr i HR 2018 w Krakowie. Omówił następujące zagadnienia: Jak gromadzić dane pracowników zgodnie z RODO Jakie obowiązki z stosunku do organu nadzoru mogą mieć przedstawiciele działów personalnych W jaki sposób w stosunku do pracowników, kandydatów do pracy oraz byłych pracowników należy realizować prawa jakie osobom tym…