Nieruchomości

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów działających w branży deweloperskiej oraz dla firm budowlanych i inwestycyjnych. Doradzamy Klientom na etapach przed transakcyjnych, a następnie świadczymy pomoc prawną na kolejnych etapach procesu budowlanego w zakresie inwestycji przemysłowych oraz mieszkaniowych – od due dilligence po wynegocjowanie i zawarcie umowy.

Opis usługi

Zapewniamy doradztwo prawne w obszarach:

 1. Audyt i badanie stanu prawnego nieruchomości
  • badanie stanu prawnego nieruchomości z przeznaczeniem przemysłowym, jak i mieszkalnym przed dokonaniem inwestycji, nabyciem lub sprzedażą;
  • określenie ryzyk prawnych wraz z propozycjami rozwiązań celem ich wyeliminowania lub ograniczenia;
  • sporządzenie szczegółowego raportu due dilligence.
 2. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
  • weryfikacja i aktualizacja zapisów ksiąg wieczystych, rejestrów i ewidencji;
  • prowadzenie niezbędnych postepowań mających na celu doprowadzenie nieruchomości do zgodności z rzeczywistym stanem prawnym.
 3. Doradztwo przy transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami
  • etap przedtransakcyjny – ustalanie treści porozumień i listów intencyjnych;
  • kompleksowa obsługa transakcji bezpośredniego lub pośredniego (przez udziały w spółkach) nabycia nieruchomości;
  • opracowanie oraz negocjowanie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, umów przedwstępnych i deweloperskich i innych umów dotyczących nieruchomości wraz z bieżącym doradztwem prawnym;
  • komercjalizacja powierzchni biurowej oraz centrów handlowych;
  • kontakty oraz aktywny udział w negocjacjach z instytucjami finansującymi i wsparcie w zakresie pozyskiwania finansowania transakcji;
  • pośrednictwo w kontaktach i współpraca z notariuszami oraz tłumaczami przysięgłymi.
 4. Proces budowlany oraz zagospodarowanie przestrzenne
  • organizacja procesu budowlanego w zakresie inwestycji przemysłowych oraz mieszkaniowych;
  • opracowanie umów na przygotowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, usług projektowych, wyceny nieruchomości, umów o roboty budowlane w różnych konfiguracjach w oparciu o standardy FIDIC oraz inne wzorce umowne;
  • doradztwo w sprawach bieżącej realizacji umów i powstających w ich toku roszczeń;
  • weryfikacja decyzji administracyjnych związanych z procesem budowlanym.
 5. Postępowania sądowe i administracyjne
  • zmiana celu i ujednolicenie okresów użytkowania wieczystego;
  • postępowania dotyczące opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
  • zwroty wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa i gminy nieruchomości;
  • postępowania o zwrot nieruchomości warszawskich;
  • odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje publiczne w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów specjalnych;
  • roszczenia windykacyjne i negatoryjne oraz posesoryjne;
  • stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie;
  • zniesienie współwłasności nieruchomości oraz roszczenia między współwłaścicielami;
  • ustanowienie służebności;
  • postępowania rozgraniczeniowe na etapie administracyjnym i sądowym.

Osoby kontaktowe

Martyna Szczygielska
Lawyer
 

Napisz do nas