Rzecznik patentowy Maciej Priebe – nowy Partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy

Rzecznik patentowy Maciej Priebe został nowym Partnerem kancelarii Chałas i Wspólnicy, gdzie pokieruje zespołem Prawa własności przemysłowej. Poprzez jego zatrudnienie, kancelaria odpowiada na zapotrzebowanie klientów w zakresie znaków towarowych oraz innych praw IP.

Maciej Priebe posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw własności przemysłowej. Jego praktyka skupiona jest na  doradztwie w zakresie uzyskiwania i zarządzania prawami do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz patentów. Doradza w zakresie opracowywania strategii biznesowych i podatkowych z uwzględnieniem praw własności przemysłowej. Specjalizuje się w zakresie wycen wartości praw własności przemysłowej dla celów transakcyjnych, dowodowych oraz informacyjnych. Jest zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante. Autor wielu publikacji dotyczących prawa własności przemysłowej oraz prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach w tym temacie.

Rosnąca lawinowo ilość chronionych znaków towarowych oraz innych praw IP, powoduje w konsekwencji rosnącą ilość kolizji, naruszeń oraz sporów. Kluczowym dla dalszego intensywnego rozwoju kancelarii będzie zagwarantowanie naszym Klientom profesjonalnej i efektywnej obsługi prawnej w obszarze praw IP w Polsce, Unii Europejskiej jak i innych krajach świata. Bogate doświadczenia kancelarii w obsłudze Klientów dalece wykraczającej poza Unię Europejską, pozwalają mi patrzeć z dużym optymizmem w przyszłość – powiedział Maciej Priebe.

Jesteśmy przekonani, że Pan Maciej Priebe jako osoba z bogatym doświadczeniem, wzmocni w sposób znaczący kompetencje zespołu Prawa własności przemysłowej – podkreślił Jarosław Chałas, Partner Zarządzający kancelarii Chałas i Wspólnicy.