Monitoring wizyjny a RODO

12 grudnia dr Bogdan Fischer, partner Kancelarii, będzie prelegentem na konferencji: Monitoring wizyjny a unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Omówi prawne aspekty dopuszczalności monitoringu wizyjnego.

W ostatnich latach wykorzystanie monitoringu wizyjnego stało się bardzo popularne. Monitoringiem objęte są już nie tylko przestrzenie publiczne ale coraz częściej również i przestrzenie prywatne, np. zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, centa handlowe itd. Brak jasnych przepisów prawnych regulujących to zagadnienie – monitoring wizyjny nie jest zagadnieniem uregulowanym w jednym akcie prawnym – powoduje, że instytucje/ firmy go wykorzystujące spotykają się z szeregiem wątpliwości na temat jego legalności i skuteczności.
Na gruncie Ustawy o ochronie danych osobowych rodzi się wiele pytań dotyczących dozwolonego stopnia ingerencji w prywatność, warunków zbierania, przechowywania i przetwarzania nagrań, uprawnień nagrywanych osób oraz obowiązków nagrywających. Dodatkowo 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach członkowskich UE rozpocznie się stosowanie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Nowe regulacje obejmą w szczególności obszar monitoringu wizyjnego stosowanego w miejscach publicznych, jako narzędzia do przetwarzania danych osobowych w tzw. dużej skali.

Mec. Bogdan Fischer:

  • Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.
  • Ekspert prawny z 20 letnim doświadczeniem w prawie mediów, nowych technologii oraz ochronie danych osobowych (prawie informacyjnym)
  • Autor licznych publikacji naukowych w tym monografii oraz komentarzy w powyższym zakresie
  • Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim
  • Ceniony prelegent wielu konferencji i debat naukowych poświęconych zagadnieniom związanym z danymi osobowymi i RODO
  • Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

 

W zakresie RODO nasi eksperci oferują usługi prawne – audyt zgodności, analizę ryzyka, wsparcie we wdrożeniu, outsourcing funkcji inspektora ochrony danych.

POZNAJ OFERTĘ NASZEJ KANCELARII ZWIĄZANĄ Z RODO

 

www.rodo.chwp.pl