Odnowienia praw, zmiany w rejestrach

W celu utrzymania w mocy praw własności przemysłowej (znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych) konieczne jest terminowe wnoszenie opłat urzędowych. W przeciwnym razie Urząd stwierdza wygaśnięcie prawa, a jego ponowne uzyskanie często okazuje się niemożliwe.

Opis usługi

Kancelaria Chałas i Wspólnicy wspiera swoich Klientów w zakresie utrzymywania w mocy wszystkich rodzajów praw własności przemysłowej, w tym:

  • Monitorujemy terminy i opłaty związane z przedłużeniami ochrony,
  • Wnosimy opłaty urzędowe,
  • Składamy odpowiednie wnioski do Urzędów Patentowych,
  • Przeprowadzamy zmiany uprawnionych w rejestrach Urzędów Patentowych w Polsce, UE i innych krajach.

Osoby kontaktowe

Maciej Priebe
Rzecznik Patentowy
 

Napisz do nas