Mecenas Tomasz Bil prelegentem podczas warsztatów Computerworld

24 i 25 kwietnia w Warszawie odbywały się warsztaty Computerworld dot. zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie, dedykowane kierownikom i specjalistom z działów IT. Jednym z prelegentów był Tomasz Bil, radca prawny z krakowskiego biura Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. W swojej prelekcji mecenas poruszał kwestie ochrony prawa do prywatności i innych tajemnic chronionych prawnie.

Życzenia na Wielkanoc

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół

oraz dalszych sukcesów zawodowych

życzy

Jarosław Chałas

Partner Zarządzający

wraz z zespołem

Białoruś: zmniejszenie wysokości stopy refinansowania

Wysokość stopy refinansowania Narodowego Banku Republiki Białorusi na dzień 16 kwietnia br. wyniosła 22,5 % w skali roku, czyli została ona obniżona o 1 punkt procentowy.

Odpowiednia decyzja jest zawarta w Uchwale Zarządu Narodowego Banku Republiki Białorusi z dnia 4 kwietnia 2014 r. nr 217.

Od wysokości stopy refinansowania zależy m.in. dostępność kredytów bankowych. Ponadto jest ona ważna w kontraktach handlowych z kontrahentami białoruskimi, ponieważ może mieć wpływ na wysokość kary umownej i ustawowej, a także odsetek z tytułu korzystania z obcych środków pieniężnych.

Rosja, Białoruś, Kazachstan: wspólne przepisy w zakresie własności intelektualnej

Euroazjatycka Komisja Gospodarcza finalizuje opracowanie podstaw prawnych niezbędnych dla funkcjonowania jednolitego rejestru celnego obiektów własności intelektualnej. Chodzi o projekty: Umowy w sprawie znaków towarowych, znaków usługowych i nazw miejsc pochodzenia towarów na terytorium państw członkowskich Unii Celnej i Jedynej Przestrzeni Gospodarczej, Umowy w sprawie koordynacji działań na rzecz ochrony praw własności intelektualnej, Porozumienia w sprawie wspólnego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi na zasadzie zbiorowej.