14 czerwca 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje seminarium naukowe połączone z prezentacją monografii pt. „Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami”. Postęp w obszarze medycyny i biotechnologii niesie za sobą szereg wymiernych korzyści zarówno dla pacjenta, jak i dla państwa. Niemniej wiąże się z nim również wiele zagrożeń dla konstytucyjnych praw i wolności jednostki o charakterze podstawowym, w szczególności prawa do życia, zdrowia i samostanowienia czy prawa…

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez mec. dr Joannę Uchańską: Nowa ustawa o produktach kosmetycznych – Wprowadzanie kosmetyków do obrotu w UE, komunikacja i reklama produktów kosmetycznych – Obowiązujące przepisy, wytyczne, dobre praktyki W szkoleniu między innymi: Najważniejsze otoczenie prawne dla branży kosmetycznej. Wprowadzanie kosmetyków do obrotu w Unii Europejskiej. Komunikacja i reklama produktów kosmetycznych. Termin: 4 czerwca 2019 r. Czas trwania: 8h dydaktycznych (1h dydaktyczna =…

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar prowadzony przez mec. dr Joannę Uchańską pt.: Deklaracje marketingowe dla produktów kosmetycznych – co nowego od 1 lipca 2019? Jak należy się przygotować? Spotkanie on-line już 25 kwietnia w godzinach 14.00-15.00. Program oraz więcej informacji o webinarze znajdą Państwo pod tym linkiem.

2019 to rok szeregu nowości legislacyjnych dla branży kosmetycznej. Od dnia 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa…

logo-footer