Mecenas Tomasz Bil prelegentem podczas warsztatów Computerworld

24 i 25 kwietnia w Warszawie odbywały się warsztaty Computerworld dot. zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie, dedykowane kierownikom i specjalistom z działów IT. Jednym z prelegentów był Tomasz Bil, radca prawny z krakowskiego biura Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. W swojej prelekcji mecenas poruszał kwestie ochrony prawa do prywatności i innych tajemnic chronionych prawnie.