Rosja, Białoruś, Kazachstan: wspólne przepisy w zakresie własności intelektualnej

Euroazjatycka Komisja Gospodarcza finalizuje opracowanie podstaw prawnych niezbędnych dla funkcjonowania jednolitego rejestru celnego obiektów własności intelektualnej. Chodzi o projekty: Umowy w sprawie znaków towarowych, znaków usługowych i nazw miejsc pochodzenia towarów na terytorium państw członkowskich Unii Celnej i Jedynej Przestrzeni Gospodarczej, Umowy w sprawie koordynacji działań na rzecz ochrony praw własności intelektualnej, Porozumienia w sprawie wspólnego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi na zasadzie zbiorowej.