Białoruś: zmniejszenie wysokości stopy refinansowania

Wysokość stopy refinansowania Narodowego Banku Republiki Białorusi na dzień 16 kwietnia br. wyniosła 22,5 % w skali roku, czyli została ona obniżona o 1 punkt procentowy.

Odpowiednia decyzja jest zawarta w Uchwale Zarządu Narodowego Banku Republiki Białorusi z dnia 4 kwietnia 2014 r. nr 217.

Od wysokości stopy refinansowania zależy m.in. dostępność kredytów bankowych. Ponadto jest ona ważna w kontraktach handlowych z kontrahentami białoruskimi, ponieważ może mieć wpływ na wysokość kary umownej i ustawowej, a także odsetek z tytułu korzystania z obcych środków pieniężnych.