Rozporządzenie prezydenta Republiki Białorusi z 14 dnia stycznia 2014 r. nr 26 „O środkach w celu doskonalenia działalności budowlanej” przewiduje znaczące zmiany do procedury prowadzenia działalności budowlanej, w tym wprowadzono obowiązkowe kwalifikowanie firm budowlanych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie spółki będą musiały przejść przez ten proces. Firmy, które zamierzają wykonywać budowy pierwszej klasy złożoności, powinny przejść procedurę kwalifikowania przed dniem 1 kwietnia 2014 ….

Od 1 stycznia 2014 weszła w życie Uchwała Rady Ministrów z dnia 31.12.2013 r. nr 1189, która zatwierdziła Regulamin w sprawie procedury otwierania i działalności w Republice Białorusi przedstawicielstw spółek zagranicznych. Zezwolenie na otwieranie przedstawicielstwa jest wydawane przez MSZ na termin 3 lat z możliwością przedłużenia jego obowiązywania w tym samym terminie. Przedstawicielstwo zagranicznej spółki handlowej co do zasady mogą być otwarte tylko dla realizacji przez przedstawicielstwo w imieniu i na zlecenie reprezentowanej przez niego…

Na portalu egospodarka.pl ukazał się artykuł autorstwa mec. Viktorii Kanaptskaya dotyczący zmian w prawie inwestycyjnym Białorusi. Nowa ustawa zagwarantuje m.in., wolny transfer poza Białoruś dochodu oraz innych środków pieniężnych legalnie uzyskanych i ochronę własności przed nacjonalizacją i rekwizycją (akcje te mogą być dokonywane tylko na podstawie prawa i z wypłatą odszkodowania).   Pełna treść artykułu: http://www.firma.egospodarka.pl/101457,Prawo-inwestycyjne-Bialorusi-zmienione,1,11,1.html

Zmiany do Państwowego Programu Rozwoju Potencjału Tranzytowego na Białorusi, w szczególności, ustalony został obowiązek Kolei Białoruskich do podejmowania działań w celu skrócenia czasu na przeprowadzenie kontroli pociągów towarowych na białorusko-polskich przejściach granicznych w celu zwiększenia tranzytu pomiędzy krajami Azji Południowo-Wschodniej i Europy Zachodniej. Odpowiednia Uchwała Rady Ministrów Republiki Białorusi weszła w życie w dniu 28 sierpnia 2013 r.

Prawo farmaceutyczne Republiki Białorusi: w dniu 29 sierpnia 2013 r. weszły w życie zmiany prawa o reklamie, na mocy których powstały dodatkowe wymogi dla reklamy produktów leczniczych, biologicznie aktywnych dodatków do żywności, usług medycznych, wyrobów i sprzętu medycznego.

29 sierpnia 2013 r. zostały zwiększone stawki podatku akcyzowego na paliwo: 45% – na benzynę i 70% – na olej napędowy. Od 3 września сeny na stacjach paliw wzrosły średnio o 5%. Minister gospodarki Białorusi Mikałaj Snapkou wyjaśnił, że to jest związane z „naszymi zobowiązaniami wobec państw Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej do ujednolicenia polityki akcyzowej”.

logo-footer