Mec. Viktoria Kanapatskaya z Działu Wschodniego Kancelarii Chałas i Wspólnicy o zmianach w prawie inwestycyjnym na Białorusi

Na portalu egospodarka.pl ukazał się artykuł autorstwa mec. Viktorii Kanaptskaya dotyczący zmian w prawie inwestycyjnym Białorusi. Nowa ustawa zagwarantuje m.in., wolny transfer poza Białoruś dochodu oraz innych środków pieniężnych legalnie uzyskanych i ochronę własności przed nacjonalizacją i rekwizycją (akcje te mogą być dokonywane tylko na podstawie prawa i z wypłatą odszkodowania).

 

Pełna treść artykułu:
http://www.firma.egospodarka.pl/101457,Prawo-inwestycyjne-Bialorusi-zmienione,1,11,1.html