Gaz w Polsce i Ukrainie. Czy istnieje przestrzeń do współpracy?

Artykuł dra Vadima Stavinskyi’ego w Forbes.pl dotyczący wydobycia gazu łupkowego w Polsce i Ukrainie. Czy prace nad jego wydobyciem są szansą dla obu krajów na autonomiczność i bezpieczeństwo energetyczne, czy też nie?

Link do artykułu:
http://www.forbes.pl/gaz-w-polsce-i-na-ukrainie-czy-istnieje-przestrzen-do-wspolpracy-,artykuly,166476,1,1.html