27 czerwca 2014 r. Gruzja i Mołdawia podpisały umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską. W tym samym dniu drugą część umowy stowarzyszeniowej z UE, dotyczącą kwestii gospodarczych, podpisała Ukraina. Pierwszą, polityczną część umowy, Ukraińcy podpisali już w marcu. Podpisane umowy są w istocie programem reform, które powinny wdrożyć powyższe państwa w celu dostosowania swoich standardów do obowiązujących w krajach UE. Umowy mają doprowadzić m.in. do stopniowego znoszenia…

Dr Vadym Stavinskyi z Departamentu Wschodniego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy poprowadził szkolenie dla przedsiębiorców z grupy MŚP z zakresu prawnych aspektów współpracy gospodarczej z ukraińskimi kontrahentami. Szkolenie zorganizowane zostało przez Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, a także z udziałem Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie Pana Vitalija Maksymenko. Podczas spotkania przedstawiciel kancelarii poruszył najbardziej istotne kwestie prawne związane ze współpracą pomiędzy  przedsiębiorcami z Polski i Ukrainy….

18 września 2013 r. Gabinet Ministrów Ukrainy jednogłośnie zatwierdził tekst umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Przeważająca część umowy dotyczy strefy wolnego handlu, która przewiduje likwidację lub istotne zmniejszenie opłat celnych dla 95% towarów, którymi handlują pomiędzy sobą strony umowy. Eksperci zapowiadają zwiększenie zysków dla podmiotów gospodarczych działających w branży rolniczej oraz spożywczej (szczególnie eksport-import cukru i zbóż, produkcja drobiu). Polskie i …

logo-footer