Białoruś: Zmiana w prawie farmaceutycznym w zakresie reklamy

Prawo farmaceutyczne Republiki Białorusi: w dniu 29 sierpnia 2013 r. weszły w życie zmiany prawa o reklamie, na mocy których powstały dodatkowe wymogi dla reklamy produktów leczniczych, biologicznie aktywnych dodatków do żywności, usług medycznych, wyrobów i sprzętu medycznego.