Nowa ustawa o produktach kosmetycznych

Wprowadzanie kosmetyków do obrotu w UE, komunikacja i reklama produktów kosmetycznych

Obowiązujące przepisy, wytyczne, dobre praktyki

Data szkolenia

18 czerwca 2019 r.

Do szkolenia pozostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Miejsce szkolenia: Warszawa

Eairly Birds

599
netto
 • Cena szkolenia obejmuje:
 • koszt udziału w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu

Normal

699
netto
 • Cena szkolenia obejmuje:
 • koszt udziału w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu
icon-1

Czas trwania szkolenia

8 godzin dydaktycznych
(1 godz. dydaktyczna = 45 min)

Patronaty medialne 

Program

Najważniejsze otoczenie prawne dla branży kosmetycznej

 • Przepisy unijne, zwłaszcza Rozporządzenie 1223/2009 i obowiązujący od 1 lipca 2019 Dokument Techniczny Komisji Europejskiej w sprawie oświadczeń free from i hipoalergiczny
 • Przepisy krajowe – nowa ustawa o produktach kosmetycznych
 • Kodeksy branżowe

Wprowadzanie kosmetyków do obrotu w Unii Europejskiej, m.in.:

 • Zasady GMP produktów kosmetycznych
 • Zasady klasyfikacji produktów. Produkty z pogranicza. Imitacje
 • Oznakowanie i obowiązki informacyjne, zwłaszcza zasady i wytyczne dla znakowania produktów ochrony przeciwsłonecznej i dotyczące produktów nietestowanych na zwierzętach
 • Obowiązki osoby odpowiedzialnej oraz dystrybutorów
 • Dokumentacja. Ocena bezpieczeństwa. Język dokumentacji
 • Nadzór, kontrola a tajemnica przedsiębiorstwa
 • System kar administracyjnych

Komunikacja i reklama produktów kosmetycznych, m.in.:

 • Zasady dotyczące oświadczeń marketingowych a reklama kosmetyków
 • Ryzyka i konsekwencje błędnego stosowania oświadczeń
 • Reklama tradcyjna vs. Reklama w blogosferze i social mediach
 • Przykłady postępowań przed Prezesem UOKiK, GIS i KER

Część warsztatowa:

 • wniosek o wpis do wykazu zakładów
 • zasady związane z Systemem Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych
 • redagowanie charakterystycznych zapisów umów;
 • ocena i projektowanie kampanii reklamowej
 • zażegnywanie kryzysów wizerunkowych.

Ekspert

Joanna_Uchanska_hi_res

dr Joanna Uchańska

Partner

 • Szef Praktyki Life Science and Healthcare
 • Radca prawny i doktor nauk prawnych – Praca doktorska pt.: „Patent na wynalazek biotechnologiczny i jego jakość w analizie prawnoporównawczej”
 • Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w branży IP oraz w zakresie praw człowieka i prawie humanitarnym. Doradza klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.
 • W szczególności zajmuje się prawem własności przemysłowej, prawem cywilnym oraz ochroną dóbr osobistych, a także prawnymi aspektami life science, przede wszystkim w branżach biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, spożywczej oraz beauty.
 • Członek organizacji branżowych, w tym Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat wykładowca studiów podyplomowych prawa karnego skarbowego i gospodarczego, oraz prawa medycznego na WPiA UJ
 • Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i branżowych w tematyce prawa własności intelektualnej (prawa patentowego), prawa cywilnego oraz prawa medycznego, farmaceutycznego, spożywczego, w tym współautor drugiego wydania „Prawa patentowego” M. du Valla pod red. E. Traple.
 • Prelegentka licznych konferencji, szkoleń i warsztatów w kraju oraz za granicą (w Europie i na Dalekim Wschodzie).
 • Uczestniczy w pracach legislacyjnych na poziomie unijnym i krajowym, w ramach konsultacji publicznych, m.in. dotyczących prawa własności przemysłowej, prawa patentowego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa żywnościowego.
 • Współwykonawczyni międzynarodowego projektu zajmującego się badaniem zdolności patentowej wynalazków i stworzeniem unikatowej metody badania zdolności patentowej.

Zapisz się na szkolenie

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Firma:
Administratorem danych osobowych jest spółka ”Kancelaria Prawna J. Chałas i Wspólnicy sp.k.” z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, a informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod tym adresem: www.chwp.pl/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych/. Prosimy przed złożeniem zgłoszenia oraz udzieleniem poniższych zgód o zapoznanie się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Administratora: szkolenia@chwp.pl


Wyrażenie zgód dot. celów marketingowych jest w pełni dobrowolne:

Sprawdź nas

25 kwietnia 2019 r.

Bezpłatny Webinar

Deklaracje marketingowe dla produktów kosmetycznych – co nowego od 1 lipca 2019?
Jak należy się przygotować?
Obowiązujące przepisy, wytyczne, dobre praktyki.

Program:

Rok 2019 obfituje w szereg nowości legislacyjnych dla branży kosmetycznej. Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa o produktach kosmetycznych, zaś od 1 lipca wchodzą w życie załączniki III i IV Dokumentu Technicznego Komisji Europejskiej w sprawie oświadczeń dotyczących produktów kosmetycznych dotyczące nowych zasad w ocenie poprawności stosowania deklaracji free from („nie zawiera”/”wolny od”) i hipoalergiczny. Rola dokumentu technicznego jest dwojaka: po pierwsze, kierowany jest do branży jako zbiór dobrych praktyk w stosowaniu znanych już Rozporządzenia 1223/2009, czy 655/2013, po drugie, to instrukcja dla organów kontroli w związku z realizowaną przez nich funkcją nadzorczą.

Co to oznacza dla branży? W wielu przypadkach konieczność zmian w etykietach, na opakowaniach, w komunikacji, czy reklamie.

Zapisz się na Webinar

Adres email (wymagane)
Administratorem danych osobowych jest spółka ”Kancelaria Prawna J. Chałas i Wspólnicy sp.k.” z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, a informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod tym adresem: www.chwp.pl/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych/. Prosimy przed złożeniem zgłoszenia oraz udzieleniem poniższych zgód o zapoznanie się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Administratora: szkolenia@chwp.pl


Wyrażenie zgód dot. celów marketingowych jest w pełni dobrowolne:
Aktualności i artykuły