Kancelaria Chałas i Wspólnicy doradzała przy procesie połączenia Wojskowych Zakładów Lotniczych

Fuzja dotyczyła spółek: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (Spółka przejmująca) i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. (Spółka przejmowana). Wsparcie Kancelarii Chałas obejmowało zarówno samą procedurę połączenia, jak i wszelkie czynności prawne powiązane z przeprowadzaną fuzją, tj. przeprowadzenie badania due diligence, przygotowanie stosownych dokumentów korporacyjnych oraz wniosków rejestrowych i bieżące wsparcie merytoryczne w zakresie konsekwencji prawnych dokonanego połączenia.

Kluczowym rynkiem, na którym działają Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 jest rynek statków powietrznych wojskowych i cywilnych. W przychodach spółki dominują przychody z tytułu sprzedaży usług remontowych, napraw i serwisów samolotów wojskowych wykorzystywanych przez Wojsko Polskie. Powyższe czynniki, tj. zarówno branża, w której działają oba podmioty, jak i znaczenie świadczonych przez niego usług dla obronności RP wymagały, aby każdy element procedury połączenia obu podmiotów został dokonany z najwyższą starannością i dokładnością.

Mając na uwadze wielość dziedzin prawa, które obejmował analizowany projekt, jak i stopień jego skomplikowania, Kancelaria wydzielił z grona swoich prawników zespół doświadczonych specjalistów, który wspierał WZL Nr 2 od początku negocjacji, aż do ostatecznego sfinalizowania i zarejestrowania połączenia.