Chałas i Wspólnicy wygrała sprawę dla dużego producenta branży chemicznej z Kazachstanu

Klient Kancelarii, kazachstańska spółka chemiczna, wygrała postępowanie o stwierdzenie wykonalności wyroku holenderskiego sądu arbitrażowego, wydanego przeciwko jej polskiemu kontrahentowi.

Sprawa cechowała się dużym skomplikowaniem ze względu na zarzuty strony przeciwnej, dotyczące ważności klauzuli arbitrażowej zawartej w umowie stron oraz różnice w holenderskiej procedurze arbitrażowej w tym zakresie. Rozstrzygające sprawę sądy (I i II instancji) przychyliły się jednak do argumentacji Kancelarii, potwierdzając ważność klauzuli arbitrażowej i dopuszczalność stwierdzenia wykonalności wyroku holenderskiego sądu arbitrażowego. W efekcie spółka uzyskała tytuł wykonawczy przeciwko swojemu kontrahentowi w Polsce.