Szkolenie: ,,Podatkowa grupa kapitałowa jako narzędzie optymalizacji podatkowej’’ 23.03.2016 r. Warszawa

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwarzają podstawy do optymalizacji dochodów z wykorzystaniem podatkowych grup kapitałowych. Przepisy umożliwiają nadanie grupie spółek kapitałowych, która spełnia określone warunki, szczególnego statusu podatnika podatku dochodowego, odróżniającego tę grupę od innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom od naszych Klientów, zapraszamy na szkolenie z zakładania Podatkowej Grypy Kapitałowej, które poprowadzi Mecenas Tomasz Strzałkowski.

Prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie stwarza szansę na istotne oszczędności podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych. W tym kontekście za atrakcyjne należy uznać prawo do kumulacji dochodów i strat poszczególnych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową, możliwość zawieszenia okresu rozliczenia straty oraz szczególne regulacje dotyczące cen transferowych.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych tematem Podatkowych Grup Kapitałowych. Odbędzie się 23 marca 2016 r. w Warszawie.