Restrukturyzacja i upadłość

Oferujemy usługi doradztwa prawnego z zakresu restrukturyzacji i upadłości, skutecznie doradzając kadrze managerskiej na każdym etapie decyzyjnym. Dzielimy się profesjonalną wiedzą prawną związaną z minimalizowaniem ryzyka prowadzenia działalności biznesowej oraz przejrzyście informujemy o wadach i zaletach podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Opis usługi

W ramach usługi oferujemy m.in.

  • doradztwo w kontekście odpowiedzialności zarządu przedsiębiorstwa na wypadek powstania stanu niewypłacalności, kompleksowe wsparcie w zabezpieczeniu interesów członków zarządu
  • strategiczne doradztwo zmierzające do minimalizacji wszelkich zagrożeń związanych z upadłością
  • merytoryczne wsparcie w zakresie podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego
  • doradztwo w obszarze wyboru ścieżki postępowania restrukturyzacyjnego
  • doradztwo podczas poszukiwania inwestorów na potrzeby likwidacji (tzw. „pre-pack”)
  • doradztwo prawne w zakresie potencjalnej bezskuteczności czynności podjętych przez dłużnika
  • mediacje pomiędzy wierzycielami, wsparcie na drodze do zawarcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych

Osoby kontaktowe

Jarosław Chałas
Partner Zarządzający
 

Napisz do nas